Demers inedit în România pentru protejarea și cunoașterea naturii. A fost înființată Școala Forestieră în Parcul Natural Munții Maramureșului, care își va desfășura activitatea ca un centru de educație de mediu și interpretare a naturii, potrivit g4media.ro.

Ce activități se vor desfășura în cadrul școlii

Astfel, școala va asigura programe de învățământ pentru educarea tinerilor, înțelegerea detaliată a tot ceea ce înseamnă mediul înconjurător, urmând să fie organizate o serie de  activități indoor.  De asemenea, în cadrul  proiectului a fost realizat și un film de prezentare a Parcului Natural Munții Maramureșului. Pelicula, denumită ”Moștenirea”, prezintă legătura dintre sănătatea ecosistemelor forestiere și bunăstarea socio-economică, lucru care este reflectat în practicile și comportamentele comunitățiilor care locuiesc în zona parcului.

Proiectul „Educație forestieră în Carpați”  este un proiect pilot în vederea cooperări și protejării naturii prin intermediul și cu ajutorul educației de mediu”. El este realizat în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră ENI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020. Cu ajutorul acestui proiect, Administrația Parcului Natural Munții Maramureșului a reabilitat și recompartimentat spațiile din clădirea sediului, acestea devenind funcționale pentru desfășurarea unor activități ale școlii forestiere, la care vor participa o categorie largă de copii, inclusiv cei cu dizabilități.

Situat în partea de nord a jude ț ului Maramureș, Parcul Natural Muntii Maramuresului este o arie naturală protejată destinată conservării peisajului şi tradiţiilor locale, protejării moştenirii naturale, spirituale şi culturale a zonei, gospodăririi durabile a pădurilor şi încurajării turismului bazat pe aceste valori

Munţii Maramureşului au fost declaraţi arie protejată de interes naţional în categoria parcuri naturale începând cu anul 2005. Principalele motive ale desemnării au fost prezenţa ultimei populații naturale de lostriță din țara noastră ca endemit al bazinului dunărean, prezența florei şi faunei emblematice pentru Carpaţi în cadrul unor ecosisteme stabile, existenţa habitatelor naturale pe întinderi mari precum și un mod de viaţă tradiţional, direct dependent de resursele naturale şi încă păstrat într-o măsură semnificativă.

Dezvăluire tulburătoare a actorului Brad Pitt: ”Nimeni nu mă crede!”