FOTO facebook

Consiliul de Administrație al CFR Călători a înființat două funcții de conducere, una de director și una de director general adjunct al societății, fără a le fi alocate resurse organizaționale corespunzătoare, respectiv fără a li se asigura personal și compartimente funcționale subordonate.

Măsurile au fost luate ca urmare a punerii în executare, doar din punct de vedere formal, a unor hotărâri ale instanțelor de judecată pronunțate în litigii cu persoane care au deținut în trecut funcții în cadrul societății și care au fost desființate.

Raport de control trimis la Guvern

Datele apar în raportul Corpului de Control al prim-ministrului care a finalizat o acțiune la Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” SA („CFR Călători”), pentru perioada 1 ianuarie 2017- 31 decembrie 2019.

Raportul de control a fost transmis către:
– Prim-ministru (spre informare);
– Ministerul Finanțelor Publice (spre informare și valorificare);
– Direcția Națională Anticorupție (spre informare și valorificare);
– Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor (spre analiză și valorificare);
– Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” S.A. (spre analiză și valorificare).

Potrivit concluziilor raportului, modificările succesive ale structurii organizatorice au avut ca rezultat, în cele din urmă, existența unui număr de două compartimente funcționale cu activitate stabilită (prin Regulamentul de Organizare și Funcționare) în domeniul resurselor umane, respectiv:
– O direcție, fără personal alocat în afara directorului și subordonată directorului general adjunct;
– Un serviciu aflat în subordonarea directă a directorului general.

Între aceste compartimente, care aparțin unor lanțuri decizionale paralele, nu au fost prevăzute relații funcționale,” arată Corpul de Control.

O serie de reparații întârziate, fără penalități

Inspectorii guvernamentali au analizat și dacă au fost respectate prevederile legale cu privire la atribuirea, încheierea și derularea contractelor la nivelul CFR Călători.

Probleme au fost identificate în cazul unui contract privind repararea a 6 locomotive.

În ceea ce privește primele 6 automotoare, introduse la reparație în perioada 11 aprilie 2018 – 17 mai 2018, ale căror reparații au fost finalizate, s-a constatat faptul că CFR Călători a achitat, integral, serviciile de bază efectuate de prestator, în valoare de 7.236.277,55 de lei, și cele suplimentare, în valoare de 1.960.516,43 de lei, deși prestatorul nu a respectat termenele de execuție prevăzute contractual în cazul unui număr de 4 dintre acestea,” precizează documentul.

CFR Călători a calculat penalități pentru depășirea acestora în cazul a 4 automotoare și a emis către prestator 13 facturi de penalități în valoare de 663.368,66 de lei. Aceste facturi nu au fost recunoscute de prestator și figurează neîncasate.

Analiza contractului de servicii a scos la iveală că acesta nu prevedea posibilitatea stingerii obligațiilor prin compensare și/sau deducerea din prețul facturii a sumelor reprezentând penalități de întârziere și nici nu a fost condiționată plata facturilor de respectarea termenelor de execuție stabilite de părțile contractuale.

Prețuri ajustate

Din documentele puse la dispoziție de CFR Călători a reieșit faptul că, în cazul serviciilor de salubrizare, prețurile stabilite prin contracte din 2017-2018 au fost ajustate prin încheierea unor acte adiționale. Motivul invocat pentru ajustarea prețurilor a fost apariția unor circumstanțe imprevizibile determinate de modificări legislative, intervenite în perioada 2017-2019, care au avut ca efect creșterea salariului minim brut pe economie.

În solicitarea de actualizare a prețurilor unitare, prestatorul nu a prezentat justificarea efectului pe care modificările legislative îl au asupra costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul inițial al contractului,” explică inspectorii.

„Astfel, în solicitarea de actualizare a prețurilor unitare, prestatorul nu a prezentat devizele analitice prin care să fie prezentate componentele prețului unitar, respectiv materialele, manopera, utilajul și transportul, pe baza cărora să se realizeze actualizarea componentelor prețului și, în acest fel, nu a îndeplinit obligația de a justifica solicitarea respectivă în scopul stabilirii coeficientului de actualizare aplicabil”, conchide sursa citată.

Inspectorii au analizat și dacă au fost realizate programele anuale de investiții.

„În situația în care materialul rulant al CFR Călători este deficitar și constituie principalul activ corporal patrimonial al CFR Călători care generează venituri și asigură respectarea standardelor de siguranță, confort și viteză pentru transportul feroviar de călători, s-a constatat faptul că gradul de realizare a proiectelor de investiții în perioada 2017-2019, ce au ca finalitate reparațiile/ modernizările și achizițiile de active din această categorie, nu a avut ca efect acoperirea necesarului de unități motoare și vagoane.

CFR Călători, niciun proiect de investiții

Astfel, în anul 2017, CFR Călători nu a realizat/finalizat niciun proiect de investiții ce a avut ca obiect modernizarea sau achiziția materialului rulant, iar în perioada 2018-2019, unele dintre proiectele de investiții în acest domeniu au fost realizate parțial sau nu au fost realizate,” se precizează în document.

Analizând evoluția rezultatului brut al CFR Călători într-un orizont mai mare de timp, s-a constatat faptul că tendința este de deteriorare, respectiv intervalul de timp 2014-2018 este caracterizat de un maxim de profit aferent anului 2014 (profit brut în valoare de 69.915 mii lei/ profit operațional 114.378 mii lei) și o pierdere maximă aferentă exercițiului financiar 2018 (pierdere brută 82.795 mii lei/ pierdere operațională 83.447 mii lei).

#NEWS