Gheorghe- Adrian Miuțescu - Foto ziarulprofit.ro -
Gheorghe- Adrian Miuțescu - Foto ziarulprofit.ro -

Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului și-a prevăzut pentru acest an peste 51 de milioane lei “bani de buzunar”

Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului vrea să vândă în acest an pielea ursului în pădure, și și-a plănuit cheltuieli substanțiale pentru firmele sale „de casă”. Potrivit notei de fundamentare trimisă Premierului, “Cheltuielile ocazionate de procesul de privatizare şi valorificare sunt suportate din venituri proprii şi vor fi în anul 2020 de 51.101 mii lei, reprezentând: cheltuieli cu evaluarea activelor debitorilor din portofoliu în vederea executării silite a acestora, evaluare în procesul de privatizare şi postprivatizare pentru expertize, cauţiuni….. bla, bla, estimate la suma de 450 mii lei; cheltuieli de publicitate în sumă de 330 mii lei, pentru vânzarea prin licitaţie a bunurilor executate silit, precum şi cheltuieli efectuate cu publicarea anunţurilor de privatizare în presa scrisă centrală, locală şi internaţională, etc”. Ca și cum AAAS ar fi vândut vreodată ceva afară. În fine mai sunt și alte categorii de cheltuieli, cu avocații, plata salariilor administratorilor speciali și așa mai departe.

Dormi liniștit, statul plătește escrocheriile lui Sorin Ovidiu Vîntu

Obligaţii de plată stabilite prin titluri executorii, conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, sunt în sumă de 37.375 mii lei, pentru despăgubirea creditorilor FNI. “Obligaţiile de plată stabilite prin sentinţe judecătoreşti pentru care au fost depuse dosare de executare silită până la finele anului 2019 sunt în sumă de 480.028 mii lei, din care 38.067 mii lei despăgubiri FNI sentinţe civile, 131.140 mii lei FNI sentinţa penală şi 310.821 mii lei alte obligaţii de plată stabilite prin sentinţe”, mai explică instituția în nota de fundamentare.  AAAS are pe rolul diferitelor instanțe 1.980 de dosare, din care 830 pe contencios, valorificare şi privatizare şi 1.150 dosare de insolvenţă, lichidări voluntare şi dizolvări de drept conform Legii nr. 85/2006, Legii nr. 85/2014, Legii nr. 137/2002 şi Legii nr. 31/1990.

Portăreii AAAS, la ușa Ford. Conduși de un penelist

“Prin adoptarea actului normativ propus, se creează premisele obţinerii unor venituri totale prognozate de AAAS, în sumă de 48.985 mii lei, care vor fi obţinute din: 1. Venituri din activitatea de valorificare în sumă de 15.000 mii lei,  2. Venituri aferente activităţii de privatizare şi administrare a participaţiilor statului în sumă de 33.985 mii lei, din care: 6.010 mii lei – venituri din privatizare; 27.675 mii lei – venituri din operaţiuni de capital, reprezentând penalităţi pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin contractele de vânzarecumpărare de acţiuni, din care 18.800 mii lei, echivalentul a 4 mil. Euro, reprezintă penalităţi pentru nerealizarea obligaţiilor contractuale datorate de FORD MOTORS pentru SC Automobile Craiova SA; 300 mii lei – alte venituri din privatizare, reprezentând sume estimate a se încasa din vânzarea dosarelor/fişelor de prezentare, taxe de participare la licitaţie, taxe de acces la date şi informaţii”, speră funcționarii AAAS. Extrem de optimist aș spune, dacă imposibil de realizat. Dar dă bine în acte și mai ales în fața guvernului. Dar cine știe, că doar președintele autorității este Gheorghe- Adrian Miuțescu, penelist de frunte și fost parlamentar. Vorba aceea” La vremuri noi, tot noi”.

Hashtag News