În contextul răspândirii infecției cu Coronavirus-COVID-19 la nivel internațional, dar și național, RAJA S.A. a luat încă din data de 26 februarie 2020 măsuri pentru a asigura continuitatea serviciului și funcționarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în condiții de siguranță. Astfel, prin decizia bordului director, a fost constituită Comisia pentru implementarea măsurilor de prevenire a răspândirii și de intervenție în cazul infecției cu virusul CORONAVIRUS COVID-19.

Apa, la standarde de siguranță

Potrivit companiei, membrii comisiei acționează coordonat în vederea asigurării unor măsuri optime de prevenție și control a situației în întreaga arie de operare a societății. De asemenea, toți salariații RAJA S.A. au fost informați privind regulile de bază și măsurile de autoprotecție în contextul prevenirii îmbolnăvirii cu COVID – 19. Totodată, în toate punctele de lucru s-au luat măsurile de igienizare și dotare corespunzătoare cu materiale specifice și soluții dezinfectante. În plus, la nivelul RAJA SA a fost întocmit Planul specific de continuitate în situaţia unei epidemii. Acesta prevede masuri clare pentru coordonarea activității, masuri necesare pentru a asigura furnizarea apei potabile și a serviciilor de canalizare, fără discontinuitate sau cu întreruperi minime, către consumatori, în cazul unei epidemii. Pentru angajații societății care vin în contact direct cu clientul se aplică măsurile impuse de organele competente prin planurile emise.

#news