„Ordonanța prefecților”, pe ordinea de zi a Guvernului

Schimbarea statutului aduce „un plus de claritate”

Guvernul va discuta în ședința de miercuri proiectul de OUG care prevede modificarea statutului prefectului și subprefectului, astfel încât aceștia să nu mai fie înalt funcționari publici, ci să aibă funcție de demnitate publică.

Potrivit proiectului legislativ, „ținând cont de faptul că această măsură este în acord cu rolul constituțional al prefectului de reprezentant al Guvernului pe plan local, reprezentare în a cărei asigurare un rol cheie îl are sprijinul acordat la nivel politic/partide”, schimbarea aduce „un plus de claritate și eficiență cadrului instituțional care operează la nivel local și luând în considerare necesitatea revenirii la normalitate, în limitele prevăzute de Constituția României, republicată”.

Cine poate fi numit prefect

Poate fi numită în funcţia de prefect, respectiv de subprefect, persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: este cetăţean român şi are domiciliul în ţară; se bucură de exerciţiul drepturilor electorale; are capacitate deplină de exerciţiu; nu a suferit condamnări penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; nu se regăseşte în cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 85 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancționarea corupției; are studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; a absolvit programe de formare specializată în vederea numirii într-o funcţie de prefect sau subprefect, organizate de Institutul Naţional de Administraţie, în condiţiile legii. Condiţia prevăzută se consideră îndeplinită în situaţia în care persoana care poate fi numită în funcţia de prefect sau subprefect a absolvit programe de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, precum şi dacă persoana a ocupat cel puţin un mandat întreg funcţia de senator sau deputat.

Pe ordinea de zi a ședinței de Guvern se mai află și un proiect de  OUG, cu privire la stabilirea modelului legitimației pentru aleșii locali și a modelului semnului distinctiv al calității acestora.

Citește și: „În Constituție scrie clar ca prefecții sunt reprezentanții Guvernului în teritoriu”