Toate lucrările demarate de INFRASTRUCTURA S5 SA au fost recepționate

În perioada 21 noiembrie- 25 noiembrie 2022, au fost continuate o serie de lucrări, cum ar fi reparații locale ale covorului asfaltic și trotuarelor adiacente pe o serie de străzi din sector.

Societatea Infrastructură S5 SA, condusă de directorul general  Florentin Corbuleanu, și-a prezentat bilanțul activitatiii desfășurate de angajații societății în perioada 19 decembrie – 23 decembrie 2022. Potrivit raportului de activitate, în această perioad ă ,INFRASTRUCTURĂ S5 SA a continuat o serie de lucrări, cum ar fi reparații locale ale covorului asfaltic și trotuarelor adiacente pe strada Dr. Leonte Anastasievici, refacerea de parcări și reparații covor asfaltic pe strada Cartojani, refacere parcare, reparații locale covor asfaltic și trasare parcări de reședință la blocul V89  de pe strada Mihail Sebastian nr 104, refacere parcare și reparații locale covor asfaltic pe strada Cap. Ilina nr.9, reparații locale de covor asfaltic și reamenajare parcare pe strada Al. Erou Cristian George Stanciu.

 Ce lucrări au fost finalizate

Societatea INFRASTRUCTURĂ SA anunță că sunt începute lucrări pe  strada Fruntaș Ion Iovan nr. 29, unde se realizează reparații locale covor asfaltic, strada Piatra Albă nr. 16 , unde se efectuează reparații locale covor asfaltic, strada Dr. Lister, unde se fac reparații locale covor asfaltic, strada Berzovia, unde se fac reparații locale covor asfaltic.  De asemenea, au fost finalizate o serie de lucrări, mai precis reparații locale ale covorului asfaltic pe străzile Fruntaș Ion I, Piatra Albă nr. 16,  Dr. Lister, Beezovia.