Gabriela Firea: Guvernul a adoptat Strategia Națională 2022 – 2027 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice

Peste 66.000 de cazuri de violență domestică s-au înregistrat în primele 9 luni ale acestui an, jumătate dintre aceste cazuri fiind înregistrate în mediul rural, a declarat Gabriela Firea.

Femeile din România sunt în număr mare discriminate, izolate, plătite prost, dezavantajate și de prea multe ori victime ale violenței domestice, a declarat ministrul Gabriela Firea. Potrivit ministrului Familiei, suntem pe locul 26 din 27 în Europa, deci la coada clasamentului realizat de Institutul European pentru Egalitate de Gen.

Gabriela Firea: În plus, 6 din 10 români consideră că locul unei femei este la cratiță, în bucătărie.

Ministrul Familiei anunță că Strategia Națională 2022 – 2027 a fost adoptată în ședința de Guvern, România aliniindu-se astfel politicilor europene și internaționale și va beneficia de fonduri europene pentru proiectele din acest domeniu.

„Vreau să le mulțumesc colegilor din Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, care, împreună cu specialiștii de la Agenția Națională pentru Egalitatea de șanse între femei și bărbați nu au abandonat lupta. Apreciez eforturile depuse de toți experții din ministerele și organizațiile neguvernamentale care au lucrat ca acest document să fie complet”, a declarat Gabriela Firea, pe pagina de Facebook.

Potrivit ministrului Familiei, trebuie să recunoaștem că România nu stă foarte bine. Indexul Egalității de Gen – Gender Equality Index situează România pe locul 26 din 27, penultimul loc dintre țările membre UE. Când este vorba despre egalitatea de șanse între femei și bărbați, 8 din 10 români cred că cel mai important rol al femeii este să aibă grijă de casă și copii, date scoase la iveală de o amplă cercetare sociologică în cadrul proiectului „România Durabilă”. În ultimii 5 ani, nivelul egalității de șanse a înregistrat o evoluție oscilantă și rămân domenii importante în care nivelul inegalității de gen cu care se confruntă femeile din România rămâne ridicat. Astfel, unele măsuri propuse în Planul de acțiuni al strategiei vizează grupuri marginalizate cum ar fi femeile rome, femeile din mediul rural sau chiar femeile cu dizabilități.

Gabriela Firea: În mod concret în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați pentru perioada 2022 – 2027 sunt prevăzute măsuri și acțiuni în educație, sănătate, piața muncii, participarea la procesul de decizie, introducerea perspectivei de gen în politicile naționale.

De exemplu, Ministerul Familiei propune introducerea în programele școlare a noțiunilor legate de egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați pentru eliminarea stereotipurilor și prejudecăților. Totodată, violența domestică este o realitate în România, se manifestă în toate sferele sociale și în toate domeniile de activitate, combaterea să fiind o prioritate.

Gabriela Firea: Cifrele pentru primele 9 luni ale acestui an sunt îngrijorătoare: peste 66.000 de cazuri de violență domestică, jumătate dintre aceste cazuri fiind înregistrate în mediul rural, majoritatea înregistrate drept fapte penale.

Strategia cuprinde măsuri concrete pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, în următorii cinci ani. De exemplu, mai multe locuințe protejate, asigurarea asistenței psihologice și a consilierii juridice, decontarea certificatelor medico-legale, facilitarea accesului la justiție sau acordarea unui sprijin material direct victimelor. „Sunt doi ani de când acest document strategic extrem de important, lucrat împreună cu specialiști din instituțiile cheie și organizații cu activitate în acest domeniu, așteaptă acest moment. Nu are rost să povestesc toate frânele pe care le-am întâlnit în ultimul an. Important este că suntem pe drumul cel bun. Strategia națională este documentul prin care țara noastră îndeplinește o condiție obligatorie pentru accesarea fondurilor europene în perioada 2022-2027”, a mai declarat Gabriela Firea.

Ministrul Gabriela Firea: Tinerii din România vor avea acces gratuit la cardul european destinat lor încă din primăvară