Constanța, în carantină de vineri seară

Municipiul Constanța va intra în carantină, de vineri, de la ora 20.00, după ce Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, întrunit joi, a aprobat o hotărâre în acest sens. Măsura va fi luată ca urmare a depășirii ratei de incidență cumulată, peste pragul de 3/1.000 locuitori. În acest moment, indicele, în reședința de județ a ajuns la 9,11/1.000 locuitori. Mai precis, din populația totală de 313.088 de locuitori, până în acest moment au fost confirmate, în ultimele două săptămâni, 2.852 de cazuri de infectare cu noul coronavirus.

În propunerea formulată și votată de CJSU Constanța se arată că este strict interzisă intrarea/ieșirea din zona carantinată prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile naționale, județene și comunale. De asemenea, circulația și staționarea în spații publice a persoanelor este interzisă, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza Declarației pe proprie răspundere, legitimație de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator.

Totodată, în arealul carantinat se propune instituirea următoarelor măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona:

-identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în zona carantinată și introducerea acestora în bazele de date dedicate;

-limitarea la maximum a deplasării persoanelor și monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieșirea persoanelor din locuință este permisă doar pe bază de declarație pe proprie răspundere, legitimație de serviciu sau adeverință eliberată de angajator, după caz.

-În intervalul orar 05.00-23.00, în interiorul zonei carantinate, se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:

*deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

*deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

*deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;

*deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;

*deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

*deplasarea pentru realizarea de activități agricole;

*deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;

*îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate; eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;

*participare la programe sau proceduri în unități sanitare și de tratament, inclusiv tratament de recuperare, medicină fizică și balneologie;

*pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;

*alte motive justificative precum: deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor, îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

*deplasarea pentru participarea la slujbele religioase;

*deplasarea către instituțiile publice și financiare.

-În intervalul orar 23.00-5.00, se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei cu următoarele excepții:

*deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

*deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

*deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

*deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie.

-În/din zona carantinată este permisă intrarea / ieșirea pentru:

*transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionarea populației;

*persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitare, veterinare, situațiilor de urgență, administrației publice locale, a asistenței și protecției sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentației publice, comunicațiilor și transporturilor;

*persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;

*persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;

*deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea / însoțirea copiilor / membrilor de familie, îngrijirea unei / unui rude / afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;

*deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

*urgențe medicale.

-Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator.

-Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

-Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

-În interiorul localității se interzice circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri;

-Ocupanții unui autovehicul, dacă nu sunt membri ai aceleiași familii, au obligația de a purta mască de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura.

-Se permite tranzitarea zonei carantinate de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acestuia, fiind interzisă oprirea în localitate.

-Prin grija administrației publice locale și a Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța se vor stabili căile de circulație care tranzitează zona respectivă și aducerea la cunoștința populației prin mijloacele mass-media a acestei măsuri;

-Se permite oficierea slujbelor religioase doar în exteriorul clădirilor, cu excepția celor la care participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în exterior se va respecta norma de 4 mp/persoană, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin Ordinul comun al Ministrului sănătății și al Ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;

-Se permite oficierea slujbelor de înmormântare, doar în exteriorul clădirilor, cu participarea a maximum 20 de persoane;

-Se permite oficierea stărilor civile cu prezența a maximum 20 de persoane în exteriorul clădirilor, si respectiv 8 persoane în interiorul clădirii, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin Ordinul comun al Ministrului sănătății și al Ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;

-Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spații publice închise și deschise;

-Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din municipiul Constanța, județul Constanța și asigurarea ordinii publice se va realiza de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Constanța sau Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța, după caz;

-Este strict interzisă intrarea/ieșirea din zona carantinată prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile naționale, județene și comunale.

Declarația pe propria răspundere poate fi redactată olograf („de mână”), cu respectarea tuturor câmpurilor obligatorii din declarația tip (numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării), necesitând totodată semnătura olografă a titularului.

În acest moment, alte șase municipii reședință de județ se află în carantină pentru 14 zile: Zalău (prelungită cu încă două săptămâni), Baia Mare, Slobozia, Sibiu, Alba și Bistrița.

Citește și: Un fost ministru al Sănătății consideră carantinarea Sibiului „soluție de Ev Mediu”

#News