În ultimele două zile s-a discutat și s-a răsdiscutat subiectul modificărilor cărților de identitate. Astfel, un nou proiect de ordonanță este menit să aducă alte modificări, în ceea ce privește situația „buletinelor”. Potrivit unui articol nou introdus în legislație, părinții le pot elibera copiiilor cărți de identitate încă de la naștere, fiind mai simplu de a „arăta un buletin decât un certificat de naștere”, după cum au declarat mulți până acum, însă și nota de fundamentare a proiectului.

„Opțional, se poate elibera carte electronică de identitate înainte de împlinirea vârstei de 12 ani, la solicitarea unuia dintre părinți, a reprezentatului legal, a persoanei desemnate din cadrul serviciului social public sau al unui organism privat acreditat, destinat protecției speciale a copilului, separat temporar sau definitiv de părinți, unde se află minorul, sau a persoanei căreia i-a fost dat în plasament copilul.”

Așadar, pentru minorii cu vârstele cuprinse între 0 și 3 ani, cărțile de identitate vor avea o valabilitate de 3 ani.

„Posibilitatea oferită părinților, de a solicita eliberarea unui act de identitate pentru minorul având vârsta sub 12 ani, nu contravine drepturilor fundamentale conferite de Constituția României, republicată, și se circumscrie prevederilor Codului civil referitoare la exercitarea autorității părintești.

În plus, trebuie precizat faptul că, în prezent, singurul document de identificare al minorului sub 14 ani este certificatul de naștere (însoțit de actul de identitate al unuia dintre părinți), realizat pe suport de hârtie, predispus ușor uzurii/ deteriorării.

În context, considerăm că, în relația cu autoritățile, cetățeanului îi este mai facil să prezinte un act de identitate al copilului, decât certificatul de naștere” – nota de fundamentare a proiectului.

#News