Sprijin de 1.400 lei pentru plata facturilor la energie în 2023 pentru persoanele vulnerabile

Peste 3,9 milioane de persoane vor beneficia de cardul de energie.

Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care prevede acordarea unui sprijin de 1.400 de lei, în două tranșe, de 700 lei fiecare, acordate în februarie și septembrie 2023, pentru ca populația vulnerabilă să își poată achita facturile la energie. Banii provin din fonduri europene, a anunțat ministrul Proiectelor Europene, Marcel Boloș. Toate formele de energie se pot deconta, a spus el.

Ministrul susține că vor fi 3,9 milioane de beneficiari.

Astfel, se va acorda un sprijin populației vulnerabile pentru compensarea prețurilor la energie, în valoare nominală de 1.400 lei, care poate fi utilizat până la data de 31 decembrie 2023. Ajutorul este acordat pe loc de consum/gospodărie vulnerabilă, în două tranșe astfel, 700 lei/semestru, acordat în luna februarie 2023 pentru perioada 1 ianuarie 2023 – 30 iunie 2023; și 700 lei pe semestru, acordat în luna septembrie 2023 pentru perioada 1 iulie 2023 – 31 decembrie 2023.

Sprijinul va compensa prețul la energie indiferent de natura acesteia, respectiv energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire. Sprijinul se acordă sub forma unui card de energie, tipărit și distribuit de către Poşta Română. 

Cardul de energie oferă dreptul beneficiarului să efectueze plăți prin serviciul de mandat poștal asigurate de Poșta Română, pentru decontarea datoriilor curente și/sau restante pe care acesta le are către furnizorii de energie

Sprijinul se acordă persoanelor aflate în risc de sărăcie care îndeplinesc condițiile de venit mediu pe membru de familie și de vârstă pentru a beneficia de sprijin în vederea compensării prețului la energie. Aceste categorii de persoane sunt următoarele: a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, cu vârsta egală sau mai mare de 60 de ani și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei, precum și pensionarii cu pensie de invaliditate, indiferent de vârstă și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei; b) persoanele – copii și adulți – încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei; c) familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei, în conformitate cu Legea nr. 277/2010,republicată, cu modificările și completările ulterioare; d) familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul social, în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Céline Dion a anulat o serie de concerte programate anul viitor, inclusiv cel de la București