Brai-Cata

Operatorul de salubritate Brai-Cata, ce acționează și în județul Hunedoara se află prins „între ciocan și nicovală”, având poprire pe conturi, ca urmare a neplății redevenței către CJ Hunedoara. Motiv pentru care a decis, ca de sâmbătă, 4 decembrie, să sisteze serviciile prestate în cele trei zone, Brad, Hațeg și Centru, ale județului Hunedoara, subliniind că actuala situație a fost determinată exclusiv de UAT-urile pentru care opera.

Potrivit unui comunicat al companiei, s-a ajuns în această situație ingrată din cauza datoriilor cumulate înregistate către Brai-Cata de UAT-uri de aproape 14 milioane de lei, astfel, Zona 1 Brad – 1.769.629,94 de lei, Zona 2 Hațeg – 893.642,46 de lei, Zona 3 Centru – 11.323.372,87 de lei.

„Precizăm faptul că actuala situație este determinată exclusiv de către unitățile administrativ-teritoriale din Aria de Delegare BRAD/ HAȚEG/ CENTRU, care, prin maniera în care au înțeles să-și îndeplinească obligațiile de achitare a contravalorii serviciului prestat la utilizatorii fără contract, au făcut imposibilă suportarea obligațiilor contractuale de către subscrisa societate.  

Astfel, pe lângă faptul că acestea au refuzat achitarea facturilor emise cu titlu de contravaloare serviciu prestat la utilizatorii fără contract, în momentul în care aceste facturi au fost puse în executare, iar legalitatea emiterii lor a fost consființită inclusiv de către instanțele de judecată (prin încuviințarea executării silite și respingerea contestațiilor la executare), au declarat în mod fals unităților de trezorerie și unităților bancare că nu există disponibilități bănești pentru realizarea executării. Acest aspect a fost adus de către subscrisa societate la cunoștința autorităților competente în verificarea modului în care bugetele locale au fost utilizate, urmând ca aceste autorități să ia măsurile care se impun”, a arătat SC Brai-Cata SRL în Notificările transmise autorităților, potrivit comunicatului oficial al companiei.

Pe de altă parte, Prefectura Hunedoara caută soluții pentru deblocarea acestei situații, în care se află 61 de localități, iar în urma unei prime întâlniri a „Grupului de Suport Tehnic pentru gestionarea sitiațiilor de urgență generate de epidemii” s-a decis necesitatea solicitării stării de alertă.

Conform legii, starea de alertă reprezintă răspunsul la o situaţie de urgenţă de amploare şi intensitate deosebite, determinată de unul sau mai multe tipuri de risc, constând într-un ansamblu de măsuri cu caracter temporar, proporţionale cu nivelul de gravitate manifestat sau prognozat al acesteia şi necesare pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor iminente la adresa vieţii, sănătăţii persoanelor, mediului înconjurător, valorilor materiale şi culturale importante ori a proprietăţii. Aceasta nu poate fi mai mare de 30 de zile, mai mult, nu permite rezilierea de contracte comerciale, ci permite înlăturarea pericolului care vafi la adresa, să spunem, a sănătății populației.

„Precizăm că Unitățile Administrativ Teritoriale care fac parte din A.D.I. ”Sistemul integrat de gestionare a deșeurilor județul Hunedoara” nu sunt responsabile de situația creată, astfel că A.D.I, conform statutului,  urmează să ia toate măsurile ce se impun în vederea gestionării evenimentului cauzat de sistarea serviciilor de salubrizare în zonele 1 Brad, 2 Hațeg și 3 Centru ale județului Hunedoara, eveniment ce prin amploare poate genera epidemii respectiv poluări”, au transmis reprezentanții Prefecturii Hunedoara.

Citește și: Acuzat că a permis depozitarea gunoaielor la Ulmeni, Nicușor Dan dă vina pe operatorii de salubritate