Conform datelor publicate de către Institutul Naţional de Statistică, în trimestrul al treilea 2019 numărul pensionarilor  fost cu 13 mii mai mic decât în trimestrul precedent.

 • numărul mediu de pensionari a fost de 5146 mii persoane, în scădere cu 13 mii persoane faţă de trimestrul precedent; numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4668 mii persoane, în scădere cu 2 mii persoane faṭă de trimestrul precedent;
 • pensia medie lunară (determinată luând în calcul sumele pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari – de asigurări sociale, invaliditate, urmaș etc.- plătite de casele de pensii1) a fost de 1296 lei, în creṣtere cu 4,9% faṭă de trimestrul precedent;
 • pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 1249 lei, iar raportul dintre pensia medie nominală netă de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare (fără impozit ṣi contribuṭia de asigurări sociale de sănătate) şi câştigul salarial mediu net a fost de 48,7% (comparativ cu 45,9% în trimestrul precedent);
 • indicele pensiei medii reale faţă de trimestrul precedent, calculat ca raport între indicele pensiei nominale pentru calculul pensiei reale* şi indicele preţurilor de consum a fost de 104,8%.

Evoluţia indicelui pensiei nominale şi a indicelui preţurilor de consum în perioada 2017-2019

Trimestrul III 2019 comparativ cu trimestrul III 2018

 • Comparativ cu trimestrul III al anului precedent numărul mediu de pensionari a scăzut cu 55 mii persoane, iar cel al categoriei aparținând asigurărilor sociale de stat a scăzut cu 15 mii persoane;
 • Pensia medie lunară și pensia medie de asigurări sociale de stat au crescut comparativ cu același trimestru al anului precedent, cu 6,1% și respectiv cu 5,8%.

Trimestrul III 2019 comparativ cu trimestrul II 2019

 • Numărul mediu de pensionari a fost în scădere cu 13 mii persoane faţă de trimestrul precedent, iar numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost în scădere cu 2 mii persoane;
 • Pensia medie lunară ṣi pensia medie de asigurări sociale de stat a crescut faṭă de trimestrul precedent, cu 4,9% ṣi respectiv cu 5,2%.

Trimestrul III 2019

Pensionarii de asigurări sociale deţin ponderea majoritară (99,96%) în numărul total de pensionari.

Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 90,7% în totalul celor de asigurări sociale. Pe categorii de pensii, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent (77,5%) în cadrul pensionarilor de asigurări sociale. Pensionarii cuprinşi în categoriile de pensii – anticipată şi anticipată parţial – au reprezentat 2,2%.

Raportul pe total dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţi lor a fost de 9 la 10; acest raport prezintă variaţii semnificative în profil teritorial, de la numai 4 pensionari la 10 salariaţi în judeṭul Ilfov, la 16 pensionari la 10 salariaṭi în judeţul Teleorman, 15 la 10 în Giurgiu ṣi 14 la 10 în Botoṣani, Călăraṣi ṣi Vaslui.

Pensia medie de asigurări sociale de stat a variat cu discrepanţe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă fiind de 635 de lei (997 lei în judeţul Botoṣani, 1004 lei în Giurgiu, 1024 lei în Vrancea faţă de 1632 lei în judeṭul Hunedoara, 1582 lei în Municipiul Bucureşti, ṣi 1487 lei în judeṭul Braṣov).

Numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG2 nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minim garantate (în prezent indemnizaţie socială), în trimestrul III 2019, a fost de 1025,9 mii persoane, din care:

 • 850,4 mii persoane din sistemul asigurărilor sociale de stat, reprezentând 18,2% din totalul pensionarilor din această categorie;
 • 172,3 mii persoane din rândul pensionarilor proveniţi din fostul sistem pentru agricultori, reprezentând 58,8% din totalul acestora;
 • 3,2 mii persoane din sistemul militar, reprezentând 1,8% din totalul acestei categorii.

#news