Potrivit Institutului Naţional de Statistică, evoluţia produsului intern brut în 2018 a fost în termeni reali, mai mare cu 4,4% comparativ cu anul 2017. Datele sunt prezentate în graficul care urmează.

Produsul intern brut estimat pentru anul 2018 (date semidefinitive), a fost de 952396,8 milioane lei preţuri curente, în creştere (în termeni reali), cu 4,4% faţă de anul 2017.

Comparativ cu varianta provizorie, în varianta semidefinitivă, Produsul intern brut nominal estimat pentru anul 2018 s-a majorat cu 0,9%.

Evoluţia Produsului intern brut. Categorii de resurse:

Din punctul de vedere al formării Produsului intern brut, modificările care au intervenit în varianta semidefinitivă, comparativ cu cea provizorie, atât în ceea ce priveşte dinamica cât şi deflatorii pe ramuri de activitate, sunt prezentate în tabelul următor.

Categorii de utilizări:

Din punctul de vedere al utilizării Produsului intern brut, modificările care au intervenit în varianta semidefinitivă, comparativ cu cea provizorie, atât în ceea ce priveşte dinamica, cât şi deflatorii pe categorii de utilizări, sunt prezentate în tabelul următor.

Contribuţia categoriilor de resurse şi de utilizări la modificarea Produsului intern brut:

  • În anul 2018, modificări ale contribuţiei la creşterea PIB, între cele două estimări, au înregistrat:
  • Construcţiile, de la -0,3% la -0,1%, ca urmare a modificării volumului de activitate cu +4,6 puncte procentuale (de la 94,4% la 99,0%);
  • Comerţul cu ridicata şi amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transportul şi depozitarea; hotelurile şi restaurantele, de la +0,7% la +0,8%, ca urmare a modificării volumului de activitate cu +0,3 puncte procentuale (de la 103,9% la 104,2%);
  • Intermedierile financiare şi asigurările, de la 0,0% la +0,1%, ca urmare a modificării volumului de activitate cu +2,0 puncte procentuale (de la 100,8% la 102,8%);
  • Administraţia publică şi apărarea; asigurările sociale din sistemul public; învăţământul; sănătatea şi asistenţa socială, de la +0,2% la +0,3%, ca urmare a modificării volumului de activitate cu +0,6 puncte procentuale (de la 101,6% la 102,2%);
  • Activităţile de spectacol, culturale şi recreative; reparaţiile de produse de uz casnic şi alte servicii, de la+0,1% la 0,0%, ca urmare a modificării volumului de activitate cu -3,4 puncte procentuale (de la 103,0% la 99,6%).

Categorii de utilizări.

În anul 2018, modificări mai importante ale contribuţiei la creşterea PIB, între cele două estimări, au înregistrat:

  • Cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei, de la +3,3% la +4,5%,ca urmare a majorării volumului său cu +1,9 puncte procentuale (de la 105,3% la 107,2%);
  • Formarea brută de capital fix, de la -0,7% la -0,3%, ca urmare a modificării volumului său cu +2,0 puncte procentuale (de la 96,8% la 98,8%);
  • Variaţia stocurilor şi achiziţiilor minus cedările de obiecte de valoare, de la +2,9% la +1,2%.

Revizuiri

Produsul intern brut trimestrial s-a revizuit pentru anul 2018 pentru a asigura coerenţa cu estimările anuale semidefinitive ale produsul intern brut. Acesta a determinat şi necesitatea revizuirii datelor trimestriale pentru primele trei trimestre din anul 2019, estimarea lor având la bază metoda extrapolării în volum şi preţ a valorilor din trimestrul corespunzător din anul de referinţă, respectiv anul 2018.

Revizuirea a avut loc ca urmare a aplicării noii politici de revizuire a indicatorilor macroeconomici elaborată pentru a respecta cerinţele impuse de Regulamentul 2304/2016 referitor la modalitățile, structura, periodicitatea și indicatorii de evaluare ai rapoartelor privind calitatea datelor transmise conform Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului. Informaţii suplimentare privind noua politică de revizuire precum şi calendarul revizuirilor se pot obţine de pe site-ul Institutului Naţional de Statistică şi pot fi consultatela aici.

Seria brută de date şi cea ajustată sezonier ale Produsului intern brut trimestrial, revizuite, pot fi accesate aici.

#news