Potrivit unui comunicat de presă al Institutului Naţional de Statistică, în trimestrul III 2019, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 71,8%, cu 1,8 puncte procentuale peste ţinta naţională de 70% stabilită în contextul Strategiei Europa 2020, iar în al treilea trimestru al anului 2019, populaţia activă a României era de 9116 mii persoane, din care, 8766 mii persoane erau ocupate şi 350 mii persoane erau şomeri.

Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost, în trimestrul III al anului 2019, de 66,7%, în creștere faţă de trimestrul anterior cu 0,3 puncte procentuale. Gradul de ocupare a fost mai mare la bărbaţi (75,7% faţă de 57,4% la femei) şi la persoanele din mediul urban (67,8% faţă de 65,3% în mediul rural). Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 25,6%.

Rata şomajului în trimestrul III 2019 a fost de 3,8%, valoare egală cu cea înregistrată în trimestrul anterior.

Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale şomajului a fost de 0,6 puncte procentuale (4,1% la bărbaţi faţă de 3,5% la femei), iar pe medii rezidenţiale, de 1,2 puncte procentuale (4,5% în mediul rural, faţă de 3,3% în mediul urban). Pe grupe de vârstǎ, rata şomajului a atins nivelul cel mai ridicat (17,9%) în rândul tinerilor (15-24 ani).

#news