Potrivit unui comunicat de presă al Băncii Naţionale Române, în cursul săptămânii trecute a avut loc reuniunea Consiliului general al Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM).

În cadrul ședinței au fost dezbătute subiecte precum analiza periodică de recalibrare a amortizorului anticiclic de capital, problematica deteriorării dezechilibrului extern din perspectiva stabilității macroeconomice și situația băncilor de economisire-creditare pentru domeniul locativ. Totodată, membrii Consiliului general al CNSM au fost informați cu privire la riscurile sistemice identificate la nivelul sistemului financiar național, impactul planurilor de finanțare ale instituțiilor de credit asupra fluxului de credite către economia reală, precum și asupra rezultatelor exercițiului de testare la stres a solvabilității sectorului bancar.

În urma dezbaterilor, a fost aprobată, cu unanimitate de voturi, Recomandarea CNSM nr. R/5/2019 privind amortizorul anticiclic de capital în România, potrivit căreia, având în vedere faptul că, în prezent, îndatorarea totală continuă să se mențină sub pragul de semnal, nefiind astfel necesară stabilirea unui nivel al ratei amortizorului anticiclic mai mare de 0 (zero) la sută, se recomandă ca Banca Naţională a României să mențină rata amortizorului anticiclic de capital la nivelul de 0 (zero) la sută, cu monitorizarea atentă a evoluției dezechilibrelor structurale și a îndatorării la nivel agregat și sectorial.

De asemenea, Consiliului general al CNSM a decis înființarea unui grup de lucru având ca mandat identificarea unor posibile soluții pentru reducerea dezechilibrului balanței comerciale provocat de comerțul cu produse agroalimentare.

Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială a fost înființat în baza Legii nr.12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național, asigurându-se astfel implementarea Recomandării Comitetului European pentru Risc Sistemic (CERS) nr. 3/2011 privind mandatul macroprudențial al autorităților naționale. Din cadrul CNSM fac parte reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României, ai Autorităţii de Supraveghere Financiară şi ai Guvernului. Misiunea CNSM este de a asigura coordonarea în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar naţional, prin stabilirea politicii macroprudenţiale şi a instrumentelor adecvate pentru punerea în aplicare a acesteia.

#news