Foto: Compania BRAI-CATA
Foto: Compania BRAI-CATA

Compania BRAI-CATA S.R.L. este operatorul serviciului de colectare si transport deșeuri municipale pentru zona 3 Centru/ Bârcea Mare, județul Hunedoara.

În urma verificărilor zilnice efectuate în teren, coroborate cu înscrisurile din procesele verbale emise de Primăria Deva, societatea a constatat că faptele descrise în procesele verbale menționate sunt în contradicție cu realitatea din teren.

Compania solicită Primăriei Deva anularea proceselor verbale de contravenție. De asemenea, BRAI-CATA cere respectarea obligațiilor legale din partea autorității locale

Ca urmare a proceselor verbale de contravenție emise de Primăria Deva, prin Direcția Poliția Locală Deva în data de 09.09.2022 (în total nouă procese verbale) și în data de 12.09.2022 (alte nouă procese verbale) precum si a celor apărute in mass-media, compania de salubritate BRAI-CATA S.R.L., în calitate de operator al serviciului de colectare si transport deșeuri municipale pentru zona 3 Centru/ Bârcea Mare, județul Hunedoara, în urma verificărilor zilnice efectuate în teren, coroborate cu înscrisurile din procesele verbale, a constatat că faptele descrise în procesele verbale menționate sunt în contradicție cu realitatea din teren. Compania solicită autorităților locale anularea documentelor de contravenție și respectarea obligațiilor legale, pentru menținerea unui municipiu curat”, se arată în comunicatul de presă al societății.

Compania salubritate BRAI-CATA a expus toate argumentele

1. Deșeurile înscrise nu sunt conforme. Astfel, BRAI-CATA S.R.L. nu are dreptul și nici obligația de a colecta deșeuri din construcții și demolări, deșeuri vegetale, deșeuri stradale precum și alte categorii de deșeuri pentru care BRAI-CATA S.R.L. nu are competențe și autorizări și nici deșeuri care exced contractul de delegare și actele adiționale încheiate ulterior.

”Aceste deșeuri au fost generate și abandonate de persoane fizice și juridice. În mod repetat, aceste persoane încalcă prevederile legale în vigoare cu privire la gestionarea deșeurilor. Mai mult, sunt încurajate de lipsa măsurilor pe care Primăria Deva refuza să le impună, prin monitorizare și sancționare conform legii”

2. Deșeurile înscrise nu sunt depozitate în containerele cu care sunt dotate punctele de colectare. Se poate observa cu ușurință din documentele menționate mai sus că, în multe cazuri, aceste containere sunt goale. Ca dovadă, serviciul a fost prestat pentru categoriile de deșeuri conform programelor de colectare, înainte de prezența agentului constatator sau, în caz contrar, că serviciul a fost prestat în intervalul orar de colectare, după vizita agentului constatator.

3. BRAI-CATA S.R.L., în îndeplinirea propriilor obligații contractuale, colectează din deșeurile abandonate. Sunt deșeuri pentru care compania este licențiată. Însă, pentru îndeplinirea acestor obligații, Primăria Deva are obligația de a respecta legea. Este vorba despre prevederile stipulate la art. 4 pct. 5 din Legea 101/2006.

Ce spune legea

Operatorii licenţiaţi pentru desfăşurarea activităţii de colectare separată şi transport separat al deşeurilor, cu excepţia deşeurilor periculoase cu regim special, au obligaţia să colecteze deşeurile abandonate şi, în cazul în care producătorul/deţinătorul de deşeuri este necunoscut, cheltuielile legate de curăţarea şi refacerea mediului, precum şi cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de către autoritatea administraţiei publice locale. După identificarea producătorului/deţinătorului de deşeuri, acesta este obligat să suporte atât cheltuielile efectuate de autoritatea administraţiei publice locale, cât şi sancţiunile contravenţionale”, transmit reprezentanții companiei.

Deși BRAI-CATA S.R.L., în încercarea de a-și îndeplini propriile obligații, a comunicat către Primăria Deva, prin adresa nr. 9933/18.08.2022 transmisă către Primăria Deva în data de 18.08.2022, propunerea de act adițional pentru colectarea deșeurilor licențiate din deșeuri abandonate, până la data prezentei nu am primit nici un răspuns de la Primăria Deva

Suplimentar, față de cele menționate la pct. 3, deși BRAI-CATA S.R.L., în îndeplinirea propriilor obligații, a demarat din data de 19.08.2022 colectarea deșeurilor municipale licențiate din deșeuri abandonate. La această dată, încă este în așteptarea semnăturilor de confirmare pentru ultima parte a serviciilor prestate, pe care angajatul Primăriei Deva. Acesta este însărcinat cu activitatea, dar refuză să le semneze, deși prin adresa Primăriei Deva nr. 90894/15.09.2022 ați solicitat ridicarea deșeurilor menajere abandonate de pe raza municipiului Deva. În plus, primăria nu a menționat punctual amplasamentele de colectare și volumul estimativ”, mai transmite comunicatul.

Conform art. 16 din contractul de delegare nr. 1760/27.11.2018 modificat prin actul adițional nr. 2 “delegatul trebuie să colecteze contra-cost deșeurile abandonate precum și cele provenind de la evenimente speciale, conform legii și la cererea Delegatarului”

Facturarea pentru această prestare se face către unitatea administrativ-teritorială de pe raza căreia s-au colectat deșeurile abandonate sau unde a avut loc evenimentul special”, au transmis reprezentanții companiei.

Un alt argument: situația deșeurilor abandonate pe raza UAT Deva este agravată de lipsa măsurilor pe care Primăria Deva are obligația să le impună.

Practic, există cantități foarte mari de deșeuri abandonate, în special la platformele plurifamiliale.

Primăria trebuie să țină cont de următoarele aspecte:

– în conformitate cu contractul de delegare, UAT Deva trebuia să aibă la această dată un număr de platforme plurifamiliale dublu față de cel existent;

– platformele plurifamiliale nu sunt conforme (nu sunt racordate la rețeaua de canalizare, nu sunt dotate cu sisteme de supraveghere video);

– prin neîndeplinirea obligațiilor Primăriei Deva se permite utilizarea platformelor plurifamiliale în alte scopuri decât cele pentru care au fost create, fapt ce duce la supraaglomerarea lor;

– lipsa centrelor de aport voluntar pentru preluarea deșeurilor, inclusiv a celor din construcții, demolări și a celor voluminoase.

Este necesară implicarea Primăriei Deva

Vă informăm că datorită acestor cantități mari de deșeuri abandonate, activitatea de colectare necesită o analiză în detaliu, necesită timp și – foarte important – necesită implicarea Primăriei Deva ca instituție abilitată pentru menținerea unui municipiu curat”, au scris reprezentanții companiei, în documentul transmis autorităților.

Este necesară sancționarea persoanelor responsabile pentru abandonarea deșeurilor în locuri neautorizate

În încheiere, compania BRAI-CATA S.R.L.  a solicitat Primăriei Deva să dispună cu celeritate anularea proceselor verbale de constatare menționate.

Primăria trebuie să aplice toate măsurile care se impun, inclusiv sancționarea celor responsabili pentru abandonarea deșeurilor în locuri neautorizate, cu aplicarea de amenzi, după cum urmează:

  • pentru persoane fizice de la 10.000 de lei până la 20.000;
  • pentru persoane juridice de la 50.000 la 70.000 lei amendă contravențională.