RAJA S.A., prezentare a evoluției POIM, după șase ani de la inaugurare

În data de 20.11.2020, Comisia Europeană emitea decizia de punere în aplicare a aprobării contribuției financiare la proiectul major „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a SC Raja Constanţa SA”, selectat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare

Foto: RAJA S.A.

POIM (Programul Operațional Infrastructură Mare) reprezintă unul dintre cele mai mari proiecte din categoria sa, care a reușit, încă de la semnare, în data de 27.02.2015, să producă schimbări importante în regiunile vizate. Astfel, la acea dată, RAJA S.A. semna Contractul de Servicii: „Asistenţă tehnică pentru pregătirea Aplicaţiei de Finanţare şi a Documentaţiilor de Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a S.C RAJA S.A Constanţa, în perioada 2014-2020”, cu ROMAIR CONSULTING S.R.L. și Louis Berger SAS.

Contractul de Finanțare nr. 40, semnat de RAJA S.A. cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, actualmente redenumit în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 13.240.853,34 lei, din care valoarea eligibilă fiind de 11.034.044,45 lei.

Contractul a fost semnat în data de 12.04.2017, între SC RAJA SA actual RAJA SA, în calitate de beneficiar al proiectului, și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, actualmente redenumit în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și are ca obiect acordarea finanțării nerambursabile de către AM POIM pentru implementarea Proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020”.

„Perioada de implementare a proiectului, la data încheierii Contractului de Finanțare a fost de 70 de luni, respectiv între data de 01.03.2015 și 31.12.2020. Ulterior, la data de 24.11.2020, a fost încheiat între RAJA SA și Ministerul Fondurilor Europene Actul Adițional nr. 1 la Contractul de Finanțare nr.40/12.04.2017, ce a avut ca obiect modificarea duratei contractului și perioada de implementare a proiectului, respectiv 82 de luni între 01.03.2015 și 31.12.2021”, a scris compania RAJA, într-un comunicat, imediat după conferința de prezentare a POIM, din data de 20 mai 2020.

Principalele obiective:

  • Elaborarea Documentațiilor de Atribuire pentru Contractele de Servicii aprobate de Autoritatea Contractantă (Inclusiv Elaborare Documentații de Atribuire Contracte de Furnizare (dupa caz);
  • Elaborarea Aplicației de finanțare, inclusiv documentele suport (studiu de fezabilitate final complet, analiza cost-beneficiu, evaluarea impactului asupra mediului, analiza instituțională) pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanţa în perioada 2014-2020″;
  • Elaborarea Documentațiilor de Atribuire tip Fidic GALBEN;
  • Elaborarea Documentațiilor de Atribuire tip Fidic ROSU inclusiv documentațiile pentru obtinerea tuturor avizelor și documentația pentru autorizația de construire.

Ulterior, în 20.11.2020, Comisia Europeană a decis finanțarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a SC Raja Constanţa SA”.