Primăvară agitată la unul dintre cei mai importanți producători de ulei din România, compania constănțeană Argus SA. Potrivit unui comunicat remis către piața de capital acționarii fabricii de ulei, întruniți în ședința ordinară pe 13 martie au decis: “pornirea acțiunii în răspundere, în conformitate cu prevederile art. 155 din Legea 31/1990, împotriva domnilor BUSU CRISTIAN și PAUL VERDES pentru prejudiciul creat societății prin încălcarea obligațiilor de prudență, loialitate, diligență și confidențialitate prevăzute de art. 144 indice 1 alin. 1, 4 și 5 din Legea 31/1990. Se aprobă împuternicirea Directorului General al societății, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, pentru exercitarea acțiunii în răspundere împotriva domnilor BUSU CRISTIAN și PAUL VERDES în vederea recuperării prejudiciului
Creat”. Primul este fostul președinte CA iar ce de- al doilea fostul director general al companiei.

Producție din împrumuturi

Ulei pe datorie

Acționarii companiei au mai decis în adunarea generală extraordinară, desfășurată în aceeași zi cu AGOA, politica de împrumuturi a Argus SA pentru anul în curs. Astfel:” 1. Se aprobă prelungirea liniei de credit în valoare de 7.500.000 lei , pe o perioadă de 12 luni. 2. Se aprobă garantarea liniei de credit în valoare de 7.500.000 lei cu aceiași structură de garanții incheiate în anul anterior. 3. Se aprobă contractarea de către ARGUS SA Constanța a unor credite bancare în sumă maximă de 110.000.000 lei, pentru capital de lucru, cu aceeași structură de garanții aprobată prin Hotărârea AGEA nr. 1 din data de 20.08.2019 4. Se aprobă garantarea creditelor bancare cu urmatoarele:- active imobilizate aparținând ARGUS SA Constanta, reprezentând până la 100% din total active imobilizate corporale din patrimoniu;- cesiune de creanțe;- stocuri; – ipotecă mobiliară asupra încasărilor și soldurilor curente și subconturilor deschise de Argus SA la banca finanțatoare. 5. Se aprobă accesarea unor facilități de factoring în valoare maximă de 26.000.000 lei, garantate cu creanțele rezultate din contractele perfectate de societate cu diferiți parteneri contractuali. 6. Se împuterniceste Consiliul de Administrație pentru aprobarea nivelului maxim al creditelor efectiv contractate, precum și al garanțiilor aferente și împuternicirea persoanelor care vor semna contractele de credit și de garanție reală mobiliară și imobiliară aferente.

#news