Vremuri grele în agricultură și ce mai supraviețuiește pe lângă ea. Unul din principalii jucători de pe piața națională a uleiului, compania constănțeană Argus SA și- a convocat acționarii pentru aprobarea unui împrumut mare la bancă pentru finanțarea activității din acest an.

Împrumut care va fi gajat cu toate bunurile companiei. “Consiliul de administraţie al ARGUS S.A. CONSTANTA, în temeiul art.111 si art.113 din Legea nr. 31/1990, republicată şi modificată, ale Legii nr.24//2017, Regulamentelor A.S.F. si dispozitiilor Actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor, respectiv Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor care vor avea loc în data de 12.03.2020 orele 10:00, respectiv orele 12:00 la sediul societăţii din Constanţa- Str.Industriala nr.1.

Citeste si Angajații lui Alexandru, obligați prin semnătură să nu o critice public

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale toţi deţinătorii de acţiuni înregistraţi nominal în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 28.02.2020, care este data de referinţă. În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite conditiile legale de cvorum, Adunarile Generale se reprogramează pe data de 13.03.2020, orele 10:00, respectiv orele 12:00 la sediul ARGUS SA din Constanta, Str. Industriala nr.1”, a raportat compania către piața de capital. Economic, fabrica nu sta deloc bine. “ORDINEA DE ZI A.G.E.A.:

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit în valoare de 7.500.000 lei , pe o perioadă de 12 luni.

2. Aprobarea garantării liniei de credit în valoare de 7.500.000 lei cu aceiași structură de garanții încheiate în anul anterior.

3. Aprobarea contractării de către ARGUS SA Constanța a unor credite bancare în sumă maximă de 110.000.000 lei, pentru capital de lucru, cu aceeași structură de garanții aprobată prin Hotărârea AGEA nr. 1 din data de 20.08.2019.

4. Aprobarea garantării creditelor bancare cu următoarele: active imobilizate aparținând ARGUS SA Constanța, reprezentând până la 100% din total active imobilizate corporale din patrimoniu; cesiune de creanțe; stocuri; ipotecă mobiliară asupra încasărilor și soldurilor curente și subconturilor deschise de Argus SA la banca finanțatoare.

5. Aprobarea accesării unor faciliățti de factoring în valoare maximă de 26.000.000 lei garantate cu creanțele rezultate din contractele perfectate de societate cu diferiți parteneri contractuali”, se precizează în convocator.

Fabrica moșierilor, confiscată de comuniști

Afaceri cu banii de la bancă

Fabrica de ulei Aegus a fost înființată în anul 1943 sub denumirea S.A.R. Argus, fiind o societate privată, cu capital românesc. În anul 1948 are loc nationalizarea și schimbarea denumirii în „Intreprinderea de Ulei Constanța”, unitatea functionând sub acest nume până la caderea regimului comunist.

În 1968 a fost demarată o investiție pentru construirea unei fabrici moderne, cu o capacitate mai mare de producție, cele două unități functionând împreună până în anul 1980, când vechea unitate a fost dezafectată.

A fost una dintre intreprinderile emblematice ale regimului comunist, cu medalii și premii acordate angajaților, deși retehnologizarea s- a făcut cu utilaje preponderent achiziționate din vestul capitalist al Europei.

După 1990 a revenit la vechiul nume, cel de Argus. Între 1994 și 1996 s- desfășurat procesul de privatizare al societății, Argus devenid o companie publică, cu capital integral privat, prin metoda de privatizare MEBO. În prezent SIF Oltenia deține peste 86, 4 la sută din acțiunile fabricii de ulei.

#NEWS