Ca urmare a creșterii riscului de extindere a epidemiei COVID-19, Autoritatea Navală Română a dispus următoarele măsuri de reducere a riscurilor de îmbolnăvire, prin limitarea la maxim a contactelor cu potențial de infectare. În ceea ce privește navele și echipajele navelor ce sosesc în porturile maritime românești:

Măsuri speciale în dane
  • Toate navelor care vin din zonele de risc roșii sau galbene vor fi considerate în carantină, în rada portului, până la împlinirea celor 14 zile de la părăsirea teritoriilor sus menționate sau de la îmbarcarea unor membri de echipaj care vin din zonele de risc;
  • Se vor limita la maxim posibil contactele cu potențial de infectare dintre echipaje și autoritățile portuare, piloți, agenți, operatori portuari, etc;
  • Pe perioada carantinării se va efectua termometrizarea la navă a întregului echipaj, de două ori pe zi, iar rezultatele și orice modificare a stării de sănătate vor fi comunicate prin intermediul agentului către Cabinetul Medico -Sanitar de Frontieră (CMFS);
  • Dacă pe perioada carantinării vor apărea cazuri de îmbolnăvire, persoana/persoanele suspecte vor fi debarcate la radă, în vederea aplicării metodologiei în ceea ce privește cazurile suspecte;
  • După expirarea perioadei de carantină, odată cu acostarea navei la dană, se va face o evaluare finală a stării de sănatate, inclusiv termometrizare, de către personalul CMSF și se va acorda Libera Practică;
  • Pentru identificarea îmbarcărilor de echipaj realizate într-o posibilă zonă de risc, în secțiunea Health din sistemul MSW, s-a creat posibilitatea de a se adăuga de către agenții de nave data și locul efectuării schimburilor de echipaj în forma agreată de către ANR. Acestă procedură este făcută publică prin portalul SEP al APM Constanța.
    Măsura carantinării în radă a fost dispusă deoarece capacitatea de acostare la dane ar putea fi depășită în scurt timp din cauza numărului mare de nave care sosesc din zone de risc și a perioadelor relativ îndelungate de izolare.
    Listele cu zonele de risc roșii și galbene pot fi verificate de către pesoanele interesate pe site-ul CNSCBT (Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile) -Lista regiunilor și localităților din zona roșie și galbenă cu transmitere COVID-19”.
Convoaiele fluviale, monitorizate

Restricții pe fluviu

În ceea ce privește navele și echipajele navelor ce sosesc în porturile fluviale românești nu se permite accesul la bordul navelor până la acordarea Liberei Practici Sanitare. Direcțiile de Sănătate Publică Județene organizează inspecțiile sanitare la sosirea navelor. Agențiile de crewing au fost instrucționate să transmită către ANR toate informațiile în legătură cu navigatorii români care urmează să fie debarcați în zone de risc epidemiologic și urmează să sosească în țară, în vederea informării autorităților de sănătate publică. Se suspendă sesiunile de evaluare în vederea obținerii brevetelor, certificatelor de capacitate, a certificatelor internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement, a documentelor de atestare, a atestatelor ADN cât și a certificatelor pentru transport pasageri, utilizator radar și consilieri de siguranță, până la o dată ce va fi comunicată ulterior.

#news