Parlamentarii au decis scăderea numărului de elevi dintr-o clasă dar și asigurarea transportului gratuit elevilor care învață în unități de învățământ care nu se află în localitatea de domiciliu. Numărul elevilor dintr-o clasă va scădea, potrivit proiectului de lege care modifică legea educației naționale, adoptat luni de Parlament.

Parlamentarii au decis că în învăţământul primar o clasă va avea în medie 17 elevi dar minim 10. Noua lege prevede că o clasă nu poate avea mai mult de 22 de elevi, în condițiile în care în prezent sunt clase care au peste 30 de elevi.

Ce noutăți aduce noua lege pentru elevi

Legea adoptată luni de Parlament aduce o serie de modificări, cele mai importante fiind următoarele :

a) educaţia antepreşcolară: grupa cuprinde în medie 6 copii, dar nu mai puţin de 3 şi nu mai mult de 8
b) învăţământul preşcolar: grupa cuprinde în medie 12 preşcolari, dar nu mai puţin de 6 şi nu mai mult de 17
c) învăţământul primar: clasa cuprinde în medie 17 elevi, dar nu mai puţin de 10 şi nu mai mult de 22
d) învăţământul gimnazial: clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu mai puţin de 10 şi nu mai mult de 26
e) învăţământul de artă: clasa cuprinde în medie 14 elevi, dar nu mai puţin de 8 şi nu mai mult de 25 şi poate fi constituită din maximum 4 grupe.Grupa cuprinde în medie 6 elevi, dar nu mai puţin de 4 şi nu mai mult de 10
f) învăţământul liceal şi profesional: clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu mai puţin de 12 şi nu mai mult de 26

g) învăţământul dual: clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu mai puţin de 12 şi nu mai mult de 26

h) instruirea practică şi pregătirea de specialitate se desfăşoară pe grupe de minimum 8 elevi şi maximum 12 elevi

i) clasele din învăţământul profesional, dual şi vocațional pot fi constituite din maximum 4 grupe cu calificări diferite

j) învăţământul postliceal: clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu mai puţin de 12 şi nu mai mult de 26

k) învăţământul special pentru elevi cu deficienţe uşoare şi/sau moderate: grupa cuprinde în medie 8 elevi, dar nu mai puţin de 6 şi nu mai mult de 10

l) învăţământul special pentru elevi cu deficienţe grave: grupa cuprinde în medie 4 elevi, dar nu mai puţin de 3 şi nu mai mult de 5

Transport gratuit pentru elevi

Cadrele didactice vor avea mai mult timp la dispoziție pentru fiecare disciplină şi domeniu de studiu, și anume 35% din timpul alocat disciplinei, față de 25%, cât aveau în prezent.

”În funcţie de caracteristicile elevilor şi de strategia şcolii din care face parte, profesorul decide dacă procentul de 35% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu este folosit pentru învăţare remedială, pentru consolidarea cunoştinţelor sau pentru stimularea elevilor capabili de performanţe superioare, conform unor planuri individuale de învăţare elaborate pentru fiecare elev”, prevede proiectul adoptat în Parlament.

O altă noutate importantă o reprezintă introducerea gratuității pentru transportul elevilor.

”Elevii din învăţământul obligatoriu, profesional şi liceal acreditat/autorizat beneficiază de gratuitate pentru transportul local în comun, de suprafaţă, naval şi subteran, precum şi pentru transportul rutier județean și interjudețean, feroviar şi naval, pe tot parcursul anului calendaristic. Consiliile județene și consiliile locale organizează transportul public în vederea asigurării transportului elevilor spre școli”, se arată în document.


 Citește și Elevii vor putea trimite profesori isterici in fata unei comisii-de medici

Mai mulți consilieri școlari

Elevii care nu pot fi învăța în localitatea de domiciliu vor beneficia de decontarea cheltuielilor de transport din bugetul Ministerului Educaţiei și Cercetării, prin unităţile de învăţământ la care sunt şcolarizaţi. Acest lucru se va face pe bază de abonament sau li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 52 călătorii dus-întors pe an, dacă locuiesc la internat sau în gazdă, au decis parlamentarii. Conform noii legi, un consilier școlar va avea în grijă 500 de elevi sau de 300 de preşcolari. În privința normei didactice a profesorilor, aceștia vor avea 40 de ore de lucru pe săptămână, dar în aceste ore pot să facă și pregătire remedială cu elevii.

Astfel, articolul 262 al noii legi prevede următoarele :

„Art.262. (1) Activitatea personalului didactic de predare se realizează într-un interval de timp zilnic de 8 ore, respectiv 40 de ore pe săptămână, şi cuprinde:

a) activităţi didactice de predare-învăţare-evaluare şi de instruire practică şi examene de final de ciclu de studii, conform planurilor-cadru de învăţământ, de pregătire pentru evaluări/examene naționale și/sau pentru obținerea performanței educaționale, precum și de învățare remedială;

b) activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică, de dezvoltare a curriculumului la decizia școlii, în acord cu nevoile elevilor;

c) activităţi de educaţie, complementare procesului de învăţământ: mentorat, şcoală după şcoală, învăţare pe tot parcursul vieţii;

d) activităţi de dirigenţie;

e) activități specifice scrierii, derulării și evaluării proiectelor educaționale;

f) activități de pregătire remedială

Facilități pentru cadrele didactice cu vechime

Profesorii care au 25 de ani vechi și gradul didactic I pot solicita reducerea cu două ore săptămânal a normei didactice.

”Personalul didactic care desfășoară activitate de mentorat beneficiază de reducerea cu 2 – 4 ore/săptămână a normei didactice de predare-învăţare-evaluare, în funcție de numărul de profesori – stagiari coordonați; pentru personalul didactic încadrat pe post, care desfășoară activitate de mentorat, orele de mentorat se remunerează în sistem de plata cu ora, cu condiția să aibă 1-2 cadre didactice în stagiu pentru definitivat”, se arată în noua lege . Noua lege aduce modificări importante și în privința desfășurării învățământului universitar, în privința alegerii rectorilor. Astfel, aceștia pot avea mai mult de 2 mandate, parlamentarii modificând articolul în care se preciza acest lucru. Legea prevede că „durata mandatului de rector este de 4 ani”, fără a explica care este numărul de mandate. Pentru a intra în vigoare, legea trebuie promulgată de președintele Klaus Iohannis. #News