O lege privind sancţionarea profesorilor care dau dovadă de „de inaptitudine profesională de natură psiho-comportamentală”, a fost promulgată în cursul zilei de astăzi, 24.12.2019, de către Preşedintele României, Klaus Iohannis.

Astfel, proiectul iniţiat de către fostul ministru PSD al educaţiei, Liviu pop, dă dreptul elevilor, părinţilor şi ai altor profesori să ceară examinarea psihocomportamentală a profesorilor şi învăţătorilor atunci când se consideră necesar.

Potrivit legii:

„În situaţii de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală a personalului angajat într-o instituţie de învăţământ (unitate şcolara, unitate conexă, casa corpului didactic, inspectorat şcolar etc.), conducerea instituţiei de învăţământ poate solicita, la sesizarea oricărui factor implicat în procesul educaţional, cu acordul consiliului de administraţie al instituţiei în cauză, un nou examen medical complet.

Situaţiile de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală sunt analizate şi stabilite de către o comisie formată din 3-5 membri, medici specialişti, constituită la nivel judeţean în baza unui protocol între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Sănătăţii, care să realizeze expertiza capacităţii de muncă.”

#news