Sentință de “gheață” pentru Sindicatul Liber Romgaz Mediaș. “S.N.G.N. Romgaz S.A. informează acţionarii şi investitorii asupra faptului că, prin sentința nr. 210/cc/21.05.2019 pronunţată de către Tribunalul Sibiu, a fost respinsă cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Sindicatul Liber Romgaz Mediaș ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă.

Sentința nr. 210/cc/21.05.2019 a rămas definitivă, prin neapelarea în termenul legal de către reclamantul Sindicatul Liber Romgaz Mediaș. (…)

Amintim faptul că evenimentul privind Dosarul nr. 2843/85/2018 având ca obiect „constatarea nulității absolute a dispozițiilor art. 1 ale Hotărârii AGOA nr. 8/06.07.2018, precum și a dispozițiilor art. 2- 5 ale aceleiași Hotărâri” a fost publicat de S.N.G.N. Romgaz S.A. prin raportul curent din data de 21 ianuarie 2019”, a informat compania.

Mărul discordiei dintre management și sindicat este o decizie din 2018 prin care “se desemneaza ca membri ai Consiliului de Administratie al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., urmatoarele persoane: Nistoran Dorin-Liviu,Volintiru Adrian Constantin, Ramona, Grigorescu Remus și Ciobanu Romeo Cristian, Jude Aristotel Marius și Petrus A. M. Jansen, ca administrator”.

Aleșii au fost desemnați prin metoda votului cumulativ, o soluție încă contestată în România. Prin vot cumulativ acționarul majoritar, în cazul de față statul român, care deține peste 70% din acțiunile Romgaz, poate fi blocat în materie decizională de restul acționarilor mici.

Instanța a dat dreptate patronilor

Liderii sindicali, buni de plată

“Admite excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune invocată în cauză. Respinge acţiunea civilă formulată de către reclamanta Societatea Naţională de Gaze Naturale „ROMGAZ” S.A., în contradictoriu cu pârâtul Susnea Adrian, reprezentat de Sindicatul Liber din S.N.G.N. Romgaz S.A., ca fiind prescris dreptul material la acţiune.

Obligă reclamanta să plătească pârâtului suma de 238 lei reprezentând cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Apelul se depune la Tribunalul Sibiu”, se arată în decizia instanței sibiene.

Gaz, istorie și…. bani

Istoria gazului românesc

Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz SA cu sediul central în Mediaș, este cel mai mare producător de gaze naturale din România. Obiectul de activitate principal al societății este extracția hidrocarburilor. Compania Romgaz este o societate pe acțiuni, în care statul, prin Ministerul Economiei, , este acționar majoritar al societății deținând 70,01% din acțiuni.

Fondul Proprietatea deține 14,99% din acțiuni, iar restul de 15% din acțiuni sunt deținute de alți acționari. În 1909 a fost descoperit primul zăcământ de gaze naturale din România la Sărmășel, județul Mureș. Prima producție de gaze naturale pe teritoriul de astăzi al României a fost realizată în 1913.

În 1915, este înființată Societatea Maghiară de Gaz Metan. După unirea Transilvaniei cu România, în anul 1919, se înființează Direcția gazului natural cu sediul la Cluj, subordonată Ministerului Industriei și Comerțului din București, transformată apoi în 1925 în Societatea Națională de Gaz Metan „SONAMETAN”.

Primul depozit de înmagazinare subterană a fost operat în anul 1961, iar în anul 1976 s- a înregistrat producția maximă de gaze: 29,8 miliarde metri cubi. În anul 1991, societatea este redenumită în Regia Autonomă „Romgaz” RA, iar în 1998 devine Societatea Națională de Gaze Naturale „Romgaz” SA.

În anul 2000, societatea este divizată în cinci companii independente: SC Exprogaz SA, SN Depogaz SA, SN Transgaz SA, Distrigaz Sud (actualul GDF SUEZ Energy Romania) și SC Distrigaz Nord (actualul E.ON Gaz România). În anul 2001, SC Exprogaz SA și SN Depogaz SA au fuzionat, iar nou înființata societate devine SNGN Romgaz SA.

#NEWS