Statul român a rezolvat problema datorilor la Avioane Craiova. Capitalul social al fabricii de avioane a fost majorat de 12 ori prin metoda “buretele”. Datoriile la stat au fost sterse din pix, prin conversia în acțiuni. Astfel compania statului român a devenit peste noapte curată ca lacrima. Autoritatea de Supraveghere Financiară a eliberat certificatul de înregistrare a Instrumentelor Financiare cu numărul AC- 1649- 7/19.02.2020 aferent “înregistrării majorării capitalului socaila în baza hotărârii AGEA nr. 1 din 22.01.2019 și urmează procedura de depunere a documentelor la Depozitarul Central prin actualizarea Registrului Acționarului Avioane Craiova ”, a raportat conducerea companiei către piața de capital.

Acțiunile companiei au „zburat” la bursă

12 pețitori

Deși datoare până peste cap, totuși singurul fabricant de avioane militare din România a generat interes la majorarea de capital. Potrivit administratorilor, “în perioada derulării operațiunii de majorare de capital au subscris în numerar un număr total de 12 acționari, reprezentând un total de 9.793.807 acțiuni noi subscrise, la prețul de subscriere de 2,50 lei/acțiune, suma totală subscrisă fiind de 24.484.517, 50 lei. (…) Se aprobă majorarea capitalului social al societății, prin aport de numerar, de la valoarea inițială de. 2.288.710 lei, la valoarea de 26.773.227, 50 lei, cu suma de 24.484.517, 50 lei, reprezentând un număr de 9.793.807 acțiuni noi”. În urma acestei inginerii, statul român, prin Ministerul Economiei a ajuns să dețină 10.223.339 acțiuni, în valoare de 25.558.347, 50 lei, reprezentând 95, 4623% din capitalul social iar restul de 485.952 acțiuni, în valoare de 1.214.880 lei, reprezentând 4, 5377% din capitalul social revin acționarilor privați.

Fabrica produce doar pagubă

Îngropată în datorii

Avioane Craiova, simbol pe piața de capital AVIO a acumulat în fiecare an datorii mari. Potrivit bilanțului la 30.06. 2019, compania înregistra datorii ce trebuiesc achitate în cel mult un an după cum urmează: peste 17, 1 milioane de lei obligații către bugetul de stat (fisc), aproape 54, 5 milioane lei datorii la asigurările sociale, peste 16, 4 milioane lei oblogații la sănătate; 1, 7 milioane lei restanțe la fondul de șomaj, aproape 15 milioane de lei datorii la bugetul local și peste 1, 8 milioane lei obligații către personal și conturi asimilate. Toate acestea se ridică la aproape 125 milioane lei, respectiv peste 26 milioane euro. Ca o ironie a șorții, societatea înregistra în perioada de referință dividende de peste 1, 3 milioane lei către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului. Avioane Craiova a fost fondată în anul 1972 prin hotărâre guvernamentală avănd ca unic obiectiv fabricarea avionului IAR 93 în baza unei colaborări între RSR și Republica Federativă Socialistă lugoslavia. IAR- ul 93 a fost scos din dotarea aviației militare după intrarea româniei în Blocul NATO. Compania a construit apoi al doilea și ultimul avion din istoria sa, IAR 99 și varianta modernizată Șoim. Avion de antrenament și borbardament la sol, acesta se află și acum în dotarea armatei române. Începând cu 2013 a fost introdusă măsura de administrarea specială în vederea accelerării privatizării, dar nu s- a întâmplat nimic.

#news