Calendarul Bacalaureatului 2023, modificat

Astfel, liceenii se pot înscrie în perioada 29 mai – 7 iunie pentru susținerea examenului de maturitate. Inițial

Perioada înscrierii la examenul de Bacalaureat 2023 a fost modificată, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial. Astfel, liceenii se pot înscrie în perioada 29 mai – 7 iunie pentru susținerea examenului de maturitate. Inițial, înscrierea se putea face doar până pe 2 iunie, potrivit ziare.com.

De asemenea, mai există o modificare care face referire la clasele cu specializări autorizate să funcționeze provizoriu

. Astfel, la articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins: „(2^1) În cazul în care există unități de învățământ liceal în cadrul cărora funcționează clase cu specializări/calificări autorizate să funcționeze provizoriu, unice la nivel național, elevii din aceste clase vor fi arondați de către inspectoratul școlar, cu acordul Comisiei Naționale de Bacalaureat, la unități de învățământ liceal care au acreditat profilul/domeniul de pregătire pentru specializările/calificările respective, din județ sau din alte județe/municipiul București, după caz”, potrivit Edupedu.ro.

Calendarul modificat al examenului de Bac 2023


29 mai—7 iunie 2023: Înscrierea candidatilor la prima sesiune de examen

2 iunie 2023: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII


12—14 iunie 2023: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba

14—15 iunie 2023: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba


14—16 iunie 2023: Evaluarea competențelor digitale — proba


19—21 iunie 2023: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba


26 iunie 2023: Limba și literatura română — proba E.a) — proba scris


27 iunie 2023:  Proba Obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scris


28 iunie 2023: Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — proba scris


29 iunie 2023: Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scris


3 iulie 2023: Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12.00 și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12.00—18.0

4—6 iulie 2023: Rezolvarea contestațiilor


7 iulie 2023: Afișarea rezultatelor finale