A dat strechea la început de ani pe piața SIF- urilor. În loc să- și împartă profitul pe piața investițiilor, șefii societăților de investiții financiare se luptă ca chiorii între ei. SIF Oltenia se află în mijlocul unui ditamai scandal în acționariat, care s- a lăsat deja cu procese, produs culmea, tot de firmele similare Banat Crișana și Muntenia, care au calitatea de acționari minoritari.

Pe 25 martie la SIF Oltenia se va desfășura Adunarea Generală Extraodinară a Acționarilor, care se anunță cu scântei. Și nu pentru vreo decizie de importanță economică majoră sau mișcare strategică pe piața de capital, ci pentru alegea membrilor unor comisii. Astfel, la punctul 1- Alegerea secretariatului de ședință există așa: a) Variantă conducere SIF Oltenia: format din 3 membri, respectiv dna. Cimpoeru Ana – Auditor intern, dl. Nedelcu Ion Eugen și dl. Păuna Ioan cu datele de identificare disponibile la sediul societății, domnul Păuna Ioan urmând să fie ales secretarul ședinței care va întocmi procesul – verbal al adunării.

Persoanele propuse au calitatea de acționari ai SIF Oltenia SA; b) Variantă acționari SIF Banat Crișana și SIF Muntenia: format din 2 membri, respectiv a acționarilor Marcel Gheorghe și Dub Bogdan Daniel, având datele de identificare disponibile la sediul societății, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării, precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv al societății pentru ținerea adunării generale a acționarilor, dintre care dl. Marcel Gheorghe va întocmi procesul – verbal al adunării.

Se anunță o AGA cu scaldal

Cine numără voturile?

La punctul 3- Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor aceeași păruială: a) Variantă conducere SIF Oltenia: trei membri, respectiv dna. Popescu Florentina, dl. Patrichi Ion și dna. Țalea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai SIF Oltenia SA; b) Variantă acționari SIF Banat Crișana și SIF Muntenia: acționarii Marcel Gheorghe și Dub Bogdan Daniel, propuși ca secretari de ședință ai adunării, având datele complete de identificare disponibile la sediul societății.

Aceleași poziții belicoase s- au manifestat și în ceea ce privește modificarea actului constitutiv, fiecare dintre părți dorind să controleze cât mai bine și în interesul său acționariatul.

ASF s- a săturat de conflicte

ASF le arată cartonașul galben

Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin adresa cu nr. VPI/1372/17.02.2020, arată explicit că” justificările punctelor propuse pentru a fi introduse pe ordinea de zi prezentate de reprezentanții SIF Oltenia și ai celorlalți acționari nu se încadrează în prevederile legale în materia acțiunii concertate și a operațiunii de reducere a capitalului social, motiv pentru care autoritatea nu va putea aproba nicio operațiune corporativă (în cazul dat fiind vorba de o eventuală reducere a capitalului social) care nu îndeplinește condițiile legale și care este de natură a aduce atingere, în afara cadrului legal, a dreptului de proprietate al acționarilor”.

#nevs