Cabinetul Orban nu lasă nimic la voia întâmplării când vine vorba de încasat bani. Compania majoritară de stat Romgaz a înștiințat piața de capital cum că are de achitat un sac de bani reprezentând dividende calculate suplimentar de portăreii fiscului. După ce a stat toată luna decembrie în control la Romgaz, angajații ANAF au decis că societatea nu s- a achitat așa cum trebuie de dividende în fața acționarilor. “Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 43 din OUG nr. 114/2018, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3/25 aprilie 2019, s-a aprobat distribuirea sub formă de dividende a 35% din rezervele existente la 31 decembrie 2018 (… ) În urma verificărilor efectuate, echipa de control a considerat că pentru aplicarea art. 43 din OUG nr. 114/2018, Societatea ar fi trebuit să aplice cota de 35% și rezervelor constituite în anul 2019 prin Hotărârea AGOA nr. 3/2019, deși acestea nu se regăseau în sold la 31 decembrie. Prin urmare, echipa de inspecţie economico- financiară a emis Raportul de inspecție economico-financiară prin care Societatea trebuie să distribuie dividende suplimentare de 34.852.279 lei, din care 24.284.077 lei se cuvin acţionarului majoritar. Pentru diferența de 24.284.077 lei datorată și nevirată în termenul legal au fost calculate dobânzi în sumă de 1.053.929 lei şi penalităţi de întârziere în sumă de 526.964 lei. Acestea se actualizează până la data stingerii obligației de plată stabilite prin Raportul amintit”, se arată în raportul fiscului.

Romgaz, cu jalba în proțap la tribunal

Statul se lupta cu statul

“Cele două acte administrative fiscale emise de ANAF, respectiv, Raportul de Inspecție economico-financiară și Dispoziția obligatorie, se află în termenul de atac, Societatea urmând a lua toate măsurile prevăzute de lege pentru exercitarea căilor de atac, atât pe cale administrativă, cât și pe cale judiciară”, au replicat șefii Romgaz. SNGN Romgaz SA), cu sediul central în Mediaș, este cel mai mare producător de gaze naturale din România. Obiectul de activitate principal al societății este extracția hidrocarburilor. Compania Romgaz este o societate pe acțiuni, în care statul, prin Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, este acționar majoritar al societății deținând 70,01% din acțiuni. Fondul Proprietatea deține 14,99% din acțiuni, iar restul de 15% din acțiuni sunt deținute de alți acționari. Așa că tot statul va primi partea leului în cazul în care compania de gaze pierde procesele cu ANAF. Compania are peste 6.000 de salariați și profituri de peste 2000 milioane euro anual.

#news