Contract
Contract

Sectorul 1, care a fost cel mai bogat, cel mai civilizat, cel mai frumos din toată Capitala, este năpădit de gunoaie, bălării și șobolani. Din cauza disputelor politice, Sectorul 1 nu va avea un buget votat prea repede. ”Primărița NU”, Clotilde Armand, care conduce

Primăria Sectorului 1, se remarcă în mod cu totul aparte, prin izul penal care deja răzbate din dosarul aflat pe masa de lucru a procurorului de caz. Este vorba despre o nouă ”lucrare” prin care se încearcă ”mascarea” unui contract de achiziție directă

Totul a pornit cu data de 10.10.2022 de la următorul anunț: ”https://www.e-licitatie.ro/pub/direct-acquisition/view/112701558 – Achiziție directă servicii de Proiectare, instalare și punere în funcțiune 2 platforme subterane/supraterane de colectare selectivă în Sectorul 1”, potrivit national.ro

”Obiectivele” urmând a fi implementate la adresele Str. Pajurei nr. 3 – 5 și Str. Pajurei nr. 14. După cum reiese din informațiile intrate în posesia redactorilor ziarului, la această oră, documentarea probatoriului se axează deja pe următoarele principale puncte identificate ca nefiind conforme cu legislația în vigoare. Astfel, conform contractului de achiziție publică (pct.5.1 – Echipamente), punctele de colectare trebuiau dotate cu panouri fotovoltaice pentru alimentarea camerelor de luat vederi, numai că ambele echipamente tehnice lipsesc, astfel că punctele de colectare rămân fără monitorizare video. De asemenea, la mai bine de o lună de la amplasarea pubelelor, nu au fost încă distribuite cartelele de acces pentru locatarii blocurilor pe care acestea le deservesc. Acesta este un program pilot pentru punctele smart de colectare a deșeurilor menajere, dar lipsesc tocmai echipamentele și tehnologia după care au fost denumite

Potrivit redactorilor national.ro., achiziția este una făcută direct, fără licitație publică, la un preț de trei ori mai mare. Pentru încredințarea directă a fost manipulat SEAP (sistemul electronic de achiziții publice), investiția fiind încadrată la LUCRĂRI (acolo unde pragul este de aproximativ 900 mii lei), ci nu la PRODUSE (acolo unde pragul este de aproximativ 270 mii lei). La cele două de colectare ar trebui arondate aproximativ 120 de apartamente. Rezultă o investiție de aproape 1.200 euro de apartament pentru ”platformele smart” din strada Pajurei , respectiv 695.790 lei valoare contract/120 ap. =5.798 ron = 1.183 euro.

Iar pentru a asigura ”transparența publică” atât de necesară susținerii, fie și preventiv, a campaniei ”Fără penali în funcții publice”, ziarul a publicat contractul

Cel în care se prevede expres atât ”tehnica smart” cu care trebuiau dotate ”pubelele inteligente” din Pajura, cât și prevederile contractuale obligatoriu de respectat… ”Contract de Achiziție Publică de Lucrări (Proiectare și Execuție) nr. 38 din data de 21.10.2022. În temeiul art. 7 alin. (5) din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, părțile Contractante sunt Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 (…) reprezentată prin Director General, doamna Mădălina Veronica HAIDEMAK, în calitate de Autoritate Contractantă, pe de-o parte, și(…) reprezentată prin Administrator, domnul Mihai VÂRZAN, în calitate de Contractant, pe de altă parte(…)

Contractantul se obligă să proiecteze , să execute, să finalizeze și, dacă este cazul, în perioada de garanție, să remedieze lucrările de amenajare puncte subterane de colectare selectivă, în conformitate cu proiectele tehnice aferente, cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini care a stat la baza întocmirii ofertei pentru atribuirea contractului cu obligațiile asumate prin prezentul contract, la următoarele amplasamente: Nr. crt. 1. Str. Pajurei nr. 3 – 5, Nr. Crt. 2. Str. Pajurei nr. 14.

5.1. Prețul inițial al contractului este de 508.000,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA 19% în sumă de 96.520,00 lei rezultând valoarea de 604.520,00 lei cu TVA pentru proiectarea, execuția, finalizarea și întreținerea lucrărilor, fiind compus din Str. Pajurei nr. 3 – 5 a ( proiectare- Valoare cu TVA – 15.408,12 lei, execuție lucrări – 33.915,00 lei). ”Schema” este repetată și la celălalt amplasament, cel de pe strada Pajurei nr. 14, unde pubela inteligentă costă în total suma de 347.895,07 lei, ci nu 256.624,93 lei, ca pe Str. Pajurei nr. 3 – 5

Surse: Consiliul ASF a decis ridicarea autorizației companiei Euroins