Planul Urbanistic General al Municipiului București a prevăzut la data aprobării acestuia, acum mai bine de 20 de ani, o formă a Pădurii Băneasa, care se întindea pe o suprafață aproximativă de 220,95 hectare extravilan și 56,55 hectare intravilan. La acel moment, în cadrul Pădurii Băneasa a fost cuprinsă, pe lângă suprafața V7 (Păduri și plantații forestiere) și o suprafață V2a (Spații verzi publice cu acces limitat de folosință specializată) – Grădini Botanice și Zoologice, de 43, 82 ha, o zonă de M3 de 9,66 ha, o zonă de S1 de 9,21 ha și o zonă A4 de 24,61 ha.

P.U.Z.– ul Sectorului 1 salvează Pădurea Băneasa

În decursul timpului, pe zona Pădurii Băneasa a fost aprobat un număr de 3 documentații de tip P.U.Z, care au solicitat schimbarea încadrării terenurilor din V, respectiv V7 conform P.U.G., în altă altă categorie, de tip M, mai exact M3. Suprafața cumulată a acestor 3 P.U.Z.-uri este de aproximativ 1,71 hectare, iar perioada în care acestea au fost aprobate este 2007 – 2012.

Astăzi, în cartea funciară a imobilelor (terenurilor) la categoria de folosință, terenurile figurează curți – construcții, ceea ce permite edificarea terenurilor conform zonei funcționale din care acestea fac parte.

O reglementare de tip P.U.Z. la acest nivel are obligația legală de a ține cont de situația existentă din teren, de a prelua documentațiile în vigoare și cele care au produs efecte. Pe lângă cele menționate, trebuie să mai țină cont și de necesitățile actuale de dezvoltare ale orașului și de opțiunile și nevoile locuitorilor sectorului.

Vezi și Plan Urbanistic Zonal Sector 1, în stand by de 20 de ani

Pentru a realiza aceste lucruri, echipa de elaborare a P.U.Z.-ului, sub coordonarea directă a Arhitectului Șef, în concordanță cu Strategia de Dezvoltare Întregrată a Sectorului 1 și cu dorința expresă a Primarului Sectorului 1, ca locuitorii Sectorului 1 să beneficieze de un procent mai mare de spațiu verde, care să se traducă într-o calitate crescută a vieții la nivelul sectorului, și în colaborare cu Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Direcția Silvică Ilfov – Romsilva, a găsit oportun să salveze Pădurea Băneasa în următoarea formă:

Soluții-cheie pentru salvarea pădurii Băneasa

• toate terenurile care se regăsesc astăzi ca pădure intravilan se vor transforma în extravilan pădure, pentru a le asigura gradul maxim de protecție prevăzut prin legislația silvică, care stipuleză că un teren încadrat ca pădure aflat în extravilan nu-și poate schimba destinația;

• pe lângă acestea, Codul Silvic (legea 46/2008, cu modificările și completările ulterioare) interzice includerea pădurilor în intravilan.

Soluția descrisă mai sus a fost agreată în ședința de lucru despre situația Pădurii Băneasa, convocată ieri, 13.02.2020, de către Primarul Sectorului 1, Daniel Tudorache, la sediul primăriei. Acesta a solicitat și primit din partea echipei de elaborare a P.U.Z.-ului Coordonator Sector 1 toate infomațiile despre acest subiect și a decis ca aceste terenuri să fie trecute în extravilan pădure.

Citește și 1 hectar din Pădurea Băneasa, pierdut, din pix, de statul român

În concluzie, unul dintre scopurile majore ale P.U.Z. -ul Coordonator Sector 1 este acela de a stopa mecanismul folosit în prezent de a defrișa pădurea prin includerea acesteia în intravilanul localității. P.U.Z.-ul își propune exploatarea pădurii în spiritul și condițiile prevăzute de lege și nu încurajează defrișarea ilegală a acesteia, defrișare care are numeroase efecte negative, atât la nivelul locuitorilor Sectorului 1, cât și al celor din întregul București.

#NEWS