Amenzi mari aplicate de inspectorii sanitari veterinari în luna noiembrie

Controalele au vizat operatorii din industria alimentară, care îşi desfăşoară activitatea în anumite domenii

Alimente
Alimente sursa foto pixabay

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA )a anunțat că în luna noiembrie au fost aplicate amenzi de aproape 1,6 milioane de lei, în urma controalelor efectuate de inspectorii sanitar-veterinari în industria alimentară, potrivit ziare.com..

 Potrivit unui comunicat al ANSVSA, controalele inspectorilor sanitari veterinari şi pentru siguranţa alimentelor în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală au vizat operatorii din industria alimentară, care îşi desfăşoară activitatea în anumite domenii

Este vorba despre fabricarea produselor de morărit, pâinii şi produselor de patiserie, altor produse alimentare, băuturilor răcoritoare şi alcoolice. „În cursul lunii noiembrie 2023, Direcţiile Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţene, precum şi cea a Municipiului Bucureşti au efectuat 10.824 de controale în unităţile din industria agroalimentară. Ca urmare a neregulilor constatate şi a încălcării prevederilor legislaţiei în domeniul siguranţei alimentelor, s-au aplicat 188 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 1.588.400 de lei.

Acţiunile de verificare efectuate la nivel naţional pe baza Programului de supraveghere şi control pentru anul 2023 au vizat aspecte privind respectarea de către operatorii alimentari a condiţiilor de înregistrare, autorizare şi funcţionare a unităţilor, a modului de întreţinere şi igienizare a spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate

De asemenea au fost verificate condiţiile de prelucrare şi de depozitare a materiilor prime şi a produselor finite, a cerinţele de trasabilitate şi a celor privind etichetarea, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind implementarea procedurilor bazate pe analiza riscului (sistemul HACCP)”, se precizează în comunicat. Controalele efectuate de inspectorii ANSVSA se concentrează în principal pe prevenţie şi consilierea operatorilor din industria alimentară

Sancţiunile contravenţionale sunt acordate în momentul în care deficienţele constatate iniţial nu au fost remediate în intervalul de timp stabilit sau pun în pericol sănătatea consumatorilor.

Au fost constatate o serie de nereguli, printre care neîntreţinerea igienică a spaţiilor de depozitare, întreţinerea necorespunzătoare a spaţiilor tehnologice de producţie, lipsa vestiarului şi a grupului sanitar pentru angajaţi sau neasigurarea stocurilor corespunzătoare de substanţe destinate operaţiunilor de dezinfecţie.

Au fost descoperite neconformităţi legate de asigurarea trasabilităţii şi conformităţii produselor alimentare (etichetare, buletine de analiză cu rezultate nesatisfăcătoare, ambalaj necorespunzător, produse alimentare cu modificări organoleptice) şi neconformităţi privind personalul muncitor (neîntocmirea fişelor de aptitudini, neefectuarea cursului de igienă, neatestarea stării de sănătate a personalului). Australia vrea să reducă numărul de migranți