Cristian Popescu Piedone
Cristian Popescu Piedone

Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a luat o decizie importantă în direcția modernizării Sectorului 5 prin implementarea conceptului de „Smart City”. În acest sens, Primăria Sectorului 5 va investit într-un parteneriat de consultanță în valoare de 160.000 de euro. Scopul acestei inițiative este să transforme Sectorul 5 într-unul inteligent, care folosește tehnologia pentru a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor.

Această abordare reprezintă o mișcare ambițioasă în direcția unui mediu urban mai eficient și conectat la tehnologie. Consultanța achiziționată prin SEAP va oferi expertiză în domenii precum tehnologiile informaționale, infrastructura digitală și soluțiile inovatoare pentru diverse aspecte ale vieții urbane. Prin adoptarea acestui model de dezvoltare, Sectorul 5 vizează optimizarea serviciilor publice, gestionarea traficului și a resurselor, precum și creșterea sustenabilității.

Este important de menționat că decizia lui Piedone de a investi în consultanță pentru un proiect Smart City subliniază dorința sa de a se adapta la evoluția tehnologică și de a aduce beneficii semnificative cetățenilor din Sectorul 5. Această mișcare reflectă atât angajamentul față de progres, cât și responsabilitatea față de nevoile comunității.

”Un sector ”SMART” este acela care colectează informații și folosește tehnologia modernă pentru a fluidiza traficul, a îmbunătăți transportul public, relația cetățenilor cu autoritatea, condițiile de locuire și sistemul de sănătate și educație, a reduce poluarea și consumul de energie” transmite Primaria Sectorului 5.

Primăria condusă de Piedone a stabilit un obiectiv ambițios, concentrându-se pe consolidarea capacității administrative a Sectorului 5 al Municipiului București. Această inițiativă este susținută printr-un set de măsuri strategice, ce includ elaborarea unei strategii SMART CITY și simplificarea procedurilor administrative, în vederea dezvoltării și implementării unei aplicații informatice. Această aplicație are ca scop gestionarea fondurilor nerambursabile locale provenite din surse publice, destinate activităților non-profit de interes general.

Conform documentelor legate de licitație, „Strategia SMART CITY pentru perioada 2023-2030” este considerată un instrument esențial de planificare strategică. Aceasta facilitează crearea unui plan detaliat pentru modernizarea și dezvoltarea municipiului, prin promovarea tehnologiilor inovatoare care pot avea un impact semnificativ asupra vieții cetățenilor, protejării mediului înconjurător, susținerii mediului de afaceri și promovării dezvoltării durabile a comunității locale și a societății în ansamblu.

Proiectul beneficiază de finanțare europeană prin intermediul Programului Operațional Capacitate Administrativă. Deschiderea ofertelor este programată pentru data de 15 septembrie, iar evaluarea și selectarea vor fi realizate în funcție de criterii precum prețul și experiența echipei de proiect. Această inițiativă ilustrează angajamentul primăriei față de dezvoltarea urbană inteligentă și eficientă, subliniind că această abordare va aduce beneficii semnificative atât cetățenilor, cât și comunității în ansamblu.