Gabriela Firea: Martie se termină astăzi, dar promovarea drepturilor femeilor nu se încheie aici

Potrivit ministrului Familiei, femeile sunt forța de a practica meserii până nu demult rezervate bărbaților, forța de privi înainte cu demnitate și curaj, indiferent de piedici, nedreptăți și neîncredere

Martie se termină astăzi, dar promovarea drepturilor femeilor nu se încheie aici, a declarat Gabriela Firea. Ministrul Familiei va continua să transmită că femeile vor aduce mereu plus valoare societății, dar, pentru ca ele să poată ajunge acolo unde pregătirea le recomandă, sunt necesare încă multe eforturi comune pentru schimbarea mentalităților învechite și a comportamentelor care nu fac cinste unei societăți moderne.

Gabriela Firea: Femeile sunt o forță! Forța iubirii pentru familie, a ambiției de a învăța la un înalt nivel academic, forța de a practica meserii până nu demult rezervate bărbaților, forța de privi înainte cu demnitate și curaj, indiferent de piedici, nedreptăți și neîncredere.

Potrivit Gabrielei Firea, este nevoie de aceeași forță și unitate pe care au avut-o doamnele din societatea noastră și acum 100 de ani, când se redacta actuala Constituție a României.

Gabriela Firea: Sigur că sunt evoluții majore față de atunci, dar la vremea respectivă doamnele au cerut într-un singur glas ca drepturile lor să fie clar scrise în legea fundamentală a țării.

Gabriela Firea a redat doar câteva exemple: „Prin aceeași Constituție, trebuie să i se dea femeii drepturi egale în viața de familie, iar aceasta nu se poate realiza decât asigurându-i prin Constituție deplinătatea drepturilor civile (…) Noi, femeile române, cerem înscrierea de drepturi egale civile și politice în Constituția țării pentru a nu mai fi expuse nici unei interpretări sau tentative de interpretare în dauna noastră”, a declarat Calypso C. Botez, președinta Consiliului Național al Femeilor Române, 22 ianuarie 1922. „Femeile trebuie să aibă drepturi politice egale cu bărbații, fiindcă și ele fac parte din popor. (..) Pretutindeni elementul feminin preocupat mai mult de chestiuni reala a adus cele mai mari foloase în chestiile de administrație ale Comunelor, de aprovizionare, de economie etc.”, a declarat Elena C. Meissner, prezidenta Asociațiunii pentru Emanciparea civilă și politică a femeilor române din Moldova. „Întreaga administrație gospodărească a țărei, întreaga economie socială și morală socială sunt periclitate, din cauza lipsei pe lângă d-niile voastre de cel mai chemat element, femeea, care și ea este îndreptățită să dea o nouă îndrumare unor timpuri noi. E dureros să stăm în rândul celor oropsiți, fără a putea conlucra la marea operă a regenerării sociale”, a declarat Eugenia Ianculescu-Reuss, președinta Comitetului Ligei Drepturilor și datoriilor Femeii.

Gabriela Firea: Mă înfioară și condamn cu toată forța orice formă de abuz asupra copiilor, că vorbim de abuzul fizic, emoțional sau sexual