Regulile care trebuie respectate la Bacalaureatul 2024

Cei care nu le respectă vor fi eliminați din examen

Elevi
Elevi sursa foto pixabay

Elevii care susțin începând de luni, 1 iulie, probele scrise la examenul de bacalaureat vor putea intra în centrul de examen de la 7.30 la 8.30. Nu au voie să intre în sala de examen cu telefoane mobile, culegeri, manuale, notiţe, însemnări etc., precum şi orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare, poşetă/geantă etc. Cei care încalcă regulile pot ajunge să fie eliminați din examen, potrivit digi24.ro.

La accesul candidaţilor în centrul de examen se procedează astfel: Un cadru didactic şi un membru al personalului de pază solicită la intrarea fiecărui candidat prezentarea actului de identitate, şi verifică dacă fotografiile corespund

Candidaţii sunt îndrumaţi spre zona din centrul de examen unde se găsesc sălile de examen; Candidaţii sunt atenţionaţi să citească extrasele din Metodologie afişate pe uşa sălii de examen şi să nu staţioneze pe holuri mai mult de 5-7 minute; Candidaţii care au materiale/obiecte nepermise în sala de examen sunt îndrumaţi spre sala de depozitare a acestora, precizează metodologia de organizare a examenului de bacalaureat. Candidatul care are asupra sa materiale nepermise în sala de examen (telefoane mobile, culegeri, manuale, notiţe, însemnări etc., precum şi orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare, poşetă/geantă etc.) va primi o pungă/plic în care să le introducă, împreună cu o declarație tip în care se menționează numele și prenumele și obiectele personale care vor fi depozitate şi va fi îndrumat de către un membru al echipei de control spre sala de depozitare a obiectelor personale.

Sala de depozitare a obiectelor personale se va afla cât mai aproape de intrarea în centrul de examen şi va fi supravegheată de o persoană dintre asistenţi, desemnată de comisia de examen.

După ce au trecut de punctul de legitimare şi de cel de depozitare a obiectelor personale (nepermise în sala de examen), candidaţii se deplasează spre sala de examen, unde sunt repartizaţi conform tabelelor afişate pe uşi. Sălile în care se desfășoară examenul de bacalaureat vor avea camere de supraveghere video și audio, iar membrii comisiilor de bacalaureat vor fi instruiți în legătură cu descărcarea și multiplicarea subiectelor, predarea și preluarea lucrărilor scrise, evaluarea lucrărilor scrise, depozitarea bagajelor.

Activitatea de monitorizare a desfășurării examenului de bacalaureat prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfășura în conformitate cu o procedură stabilită de Comisia Națională de Bacalaureat.

Pentru desfășurarea corectă a examenului se verifică prin sondaj, înregistrările audio-video din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată fraude, tentative de fraudă sau în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude, tentative de fraude, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen din centrul respectiv.

350 de şacali vor fi vânați până în primăvara anului viitor în Delta Dunării