Legea persoanelor condamnate definitiv, aprobată de Parlamentul României

Proiectul de lege prevede înăsprirea pedepselor pentru sustragerea de la executarea unor pedepse privative de libertate

Sursa foto: Facebook/Parlamentul Romaniei - Camera Deputatilor

Camera Deputaţilor a adoptat miercuri, 29 noiembrie, ca for decizional, proiectul de lege care aduce modificări la capitolele din Codul Penal care privesc persoanele condamnate definitiv. Iniţiativa legislativă a primit 230 de voturi „pentru”, trei „împotrivă” şi un deputat s-a abţinut, potrivit ziare.com.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare înăsprirea pedepselor pentru sustragerea de la executarea unor pedepse privative de libertate

. Sustragerea de la executarea unei astfel de pedepse este asimilată evadării dacă persoana condamnată la o astfel de pedeapsă nu se prezintă la organul de poliţie în termen de şapte zile de la data la care a rămas definitivă hotărârea prin care s-a dispus executarea pedepsei. 

O altă modificare se referă la pedeapsa aplicată pentru infracţiunea de evadare, care se va adăuga la pedeapsa rămasă neexecutată la data evadării.

 „Evadarea din starea legală de reţinere sau de deţinere se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. Când evadarea este săvârşită prin folosire de violenţe sau arme, pedeapsa este închisoarea de la 1 la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. Se consideră evadare: a) neprezentarea nejustificată a persoanei condamnate la locul de deţinere, la expirarea perioadei în care s-a aflat legal în stare de libertate; b) părăsirea, fără autorizare, de către persoana condamnată, a locului de muncă, aflat în exteriorul locului de deţinere. c) încălcarea de către persoana aflată în arest la domiciliu a obligaţiei de a nu părăsi imobilul ori nerespectarea de către aceasta a itinerarului sau condiţiilor de deplasare, stabilite potrivit legii ”, prevede Codul penal în vigoare, la articolul 285. 

Proiectul de lege adoptat de către deputaţi şi care aduce modificări Codului penal introduce un nou alineat care prevede că:

„Se consideră evadare şi fapta persoanei condamnată la pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau la pedeapsa închisorii de a nu se prezenta la organul de poliţie în vederea punerii în executare a mandatului de executare a pedepsei în termen de 7 zile de la data la care a rămas definitivă hotărârea prin care s-a dispus executarea pedepsei”. Persoanele condamnate definitiv, care în 7 zile nu se prezintă pentru a fi pusă în executare pedeapsa, vor avea pedeapsa suplimentară între 6 luni şi 3 ani pentru o infracţiune asimilată celei de evadare.

 În situaţia prevăzută la alineatul nou introdus, „pedeapsa pentru infracţiunea de evadare se aplică o singură dată, indiferent de numărul de zile cu care s-a depăşit termenul de prezentare la organul de poliţie”.

 Astfel, „pedeapsa aplicată pentru infracţiunea de evadare se adaugă la pedeapsa rămasă neexecutată la data evadării”. „Structurile Ministerului Afacerilor Interne care pun în executare ordinul de dare în urmărire potrivit art. 522 alin. (1) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, la expirarea termenelor prevăzute de art .285 alin.(3¹) din Legea nr 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare şi art. II sesizează organele de urmărire penală competente să efectueze urmărirea penală cu privire la infracţiunea prevăzută de art. 285 alin. (3¹) din Legea nr.286/2009, cu modificările şi completările ulterioare”, mai arată propunerea legislativă. Meteorologii anunță cum va fi vremea în luna decembrie