Telefoanele mobile, interzise în timpul orelor

Potrivit unui amendament la Legea Educației, se mai interzice și fumatul în școli

Folosirea telefoanelor mobile, de către elevi, în timpul orelor de curs nu va mai fi permisă, prevede un amendament adoptat de Comisia de învăţământ a Camerei Deputaţilor. Măsura, adoptată luni în Camera Deputaților, vizează elevii din învătământul preuniversitar, fiind si alte obligații pentru elevi, în amendamentul Ministerului Educației, potrivit romaniatv.net.

Astfel, elevii din învăţământul preuniversitar sunt obligaţi să frecventeze toate cursurile şi să se pregătească la fiecare disciplină de studiu în vederea dobândirii competenţelor şi însuşirii cunoştinţelor prevăzute de programele şcolare; să respecte regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar.

Ei trebuie să se prezinte la şcoală într-o ţinută vestimentară decentă şi adecvat, să manifeste înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară, elevi şi personalul unităţii de învăţământ. De asemenea, elevii au obligația să sesizeze reprezentanţii unităţii de învăţământ şi, după caz, autorităţile competente cu privire la orice ilegalităţi în desfăşurarea procesului de învăţământ şi a activităţilor conexe acestuia sau cu privire la orice situaţie care ar pune în pericol siguranţa elevilor şi a personalului şcolii.

 Noile prevederi vizează si aspecte care le sunt interzise elevilor

Elevilor le este interzis să distrugă, să modifice sau să completeze documentele şcolare, precum cataloage, foi matricole, carnete de elev şi orice alte documente din aceeaşi categorie sau să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ; să introducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ preuniversitar, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa, intoleranţa sau care lezează imaginea publică a unei persoane; să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ; să deţină sau să consume droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, ţigări, substanţe etnobotanice şi să participe la jocuri de noroc în perimetrul unităţii de învăţământ. Noile reguli prevăd că elevii nu au voie să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în incinta unităţilor de învăţământ sau în cadrul activităţilor desfăşurate în mediul online. Ei nu au voie să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare şi să manifeste violenţă în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ, să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă.

Alarmant: Estul Spaniei se confruntă cu o secetă extremă