Proiect de 1, 4 milioane euro pentru monitorizarea traficului fluvial

Autoritatea Navală Română a anunțat dezvoltarea și punerea în practică a unei baze de date comună și a unui cadru legal internațional pentru inspecțiile la nave în porturile situate pe sectorul comun bulgaro-român al Dunării, cu interfață în sistemul RIS național. Proiectul a făcut parte din programului INTERREG VA, Cooperare Regională Transfrontalieră România-Bulgaria – program finanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională. Administrația Maritimă din Bulgaria a fost lider de proiect iar Autoritatea Navală Română partener de proiect iar acțiunea urmărește implementare a Directivei 2006/87/CE. Bugetul a fost în sumă de 1 441 974,96 Euro din care: 85% finanțare din fonduri FEDR (1 225 678,72 Euro), 13% cofinanțare de la bugetul statelor partenere (187 456,74 Euro) și 2% din veniturile proprii ale partenerilor (28 839,50 Euro). Bugetul alocat Autorității Navale Române a fost în sumă de 692 155 Euro. Potrivit ANR proiectul Danriss și-a atins cu succes principalul său obiectiv prin consolidarea eficienței îndeplinirii de către ambele instituții a sarcinilor privind controlul și monitorizarea navigației și prin optimizarea mecanismelor existente și crearea de noi mecanisme pentru soluțiile transfrontaliere comune.

Navigația în apele interioare, în era digitală

Navigație mai sigură

Obiectivele generale ale proiectului au vizat utilizarea transfrontalieră a serviciilor RIS și schimbul operativ de date RIS de-a lungul Dunării- în acest caz porțiunea comună româno-bulgară. Principalele obiective îndepliniute în cadrul proiectului au fost implementarea unui Acordul Cadru privind efectuarea inspecțiilor la nave; Pachetul de reguli specifice navigației în zona comună bulgaro-română a Dunării; Pachetul software şi hard pentru bazele de date electronice privind inspecțiile la nave; Metodologia de evaluare a riscurilor în vederea planificării inspecțiilor la nave; Constituirea Comitetului Comun de coordonare a activităților în regiunea transfrontalieră pentru a asigura creşterea siguranţei navigaţiei pe Dunăre. Ca urmare a derulării proiectului, Administrația Maritimă din Bulgaria și Autoritatea Navală Română dispun în prezent de instrumente software interne pentru schimbul de date utile privind inspecțiile de siguranță la bordul navelor, care vor îmbunătăți comunicarea și coordonarea activităților în regiunea transfrontalieră, pentru o navigație fluvială mai eficientă și mai sigură.