Foto: RAJA S.A.

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) a fost gândit de RAJA S.A. pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale țării noastre, în Acordul de Parteneriat 2014-2020, însî şi cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene.

Strategia POIM, orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020

Mai mult decât atât, programul a fost stabilit în directă corelare cu Programul Naţional pentru Reformă şi cu Recomandările Specifice de Ţară, fiind bazat pe promovarea unui nou tip de economie, bazat pe consum redus de carbon, prin măsuri de eficiență energetică. Pe scurt, s-a mizat pe promovarea energiei verzi, prin promovarea modurilor de transport prietenoase cu mediul, însă și pe o utilizare eficientă a resurselor existente.

Perioada de implementare a Proiectului este de 106 luni, respectiv până la data de 31 decembrie 2023, investițiile urmând a fi realizate prin 50 de contracte de lucrări și 4 contracte de servicii.

A anunțat RAJA S.A.

Găsirea de soluții viabile pentru extinderea și modernizarea infrastructurii rețelelor de apă și apă uzată, prioritatea pentru compania RAJA S.A.

Mai exact, vorbim despre sistemul de alimentarea cu apă prin: extinderea și reabilitarea rețelei de apă (aproximativ 726 km), construcția și reabilitarea stațiilor de tratare a apei (48 unități), construcția și reabilitarea stațiilor de pompare a apei (46 unități), construcția și reabilitarea surselor de apă (42 unități), construcția și reabilitarea rezervoarelor (45 unități) și dispecerate locale SCADA – apă (14 locații, cu întreg sistemul necesar).

În ceea ce privește sistemul de canalizare, lucrările au inclus: extinderea și reabilitarea rețelei de canalizare (aproximativ 578 km), construcția și reabilitarea stațiilor de pompare apă uzată (138 unități), construcția și reabilitarea stațiilor de epurare apă uzată (6 unități), construcția instalației de valorificare nămol (o unitate), însă și dispeceratele locale SCADA (17 unități).