Avioane pe datorie: credit de 100 milioane lei pentru IAR 99 Șoim

IAR 99 Șoim
IAR 99 Șoim

Fabrica de avioane Craiova s-a pus gaj la bancă pentru o linie de finanțare destinată modernizării avionului-școală românesc

Ultimele zece aeronave de antrenament și atac la sol IAR 99 Șoim rămase nemodernizate din dotarea Forțelor Aeriene Române vor intra în faza de upgrade pe bani mulți. Acționarii SC Avioane Craiova sunt convocați luna viitoare pentru “aprobarea contractării unei Facilități de Credit sub forma unei Scrisori de Garanție Bancară pentru plata în avans a sumei de 82.500.000 lei, fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 15.675.000 lei, reprezentând plăți în avans, conform art.7.4 și art. 10.6 al Contractului de Furnizare nr.19/2/042-C din 30.07.2020 (A3 7343/14.08.2020), semnat la data de 14.08.2020 între Ministerul Apărării Naționale, prin Unitarea Militară 02550 București, în calitate de achizitor și Avioane Craiova SA, în calitate de furnizor, având ca obiect <Revitalizarea și modernizarea aeronavelor IAR-99 Standard din dotarea Ministerului Apărării Naționale în configurația IAR-99 SM >, plăți în avans ce vor fi effectuate în 2 tranșe astfel: tranșa I: 51.776.400 lei, reprezentând 15,82% din valoarea totală a contractului, TVA inclus în anul 2020; tranșa a II-a:46.398.600 lei, reprezentând 14,18%  din valoarea totală a contractului, TVA inclus, în semestrul al doilea al anului 2021”, a raportat compania.

Garantează cu capul

Potrivit notei de convocare a acționarilor, Avioane Craiova va garanta creditul cu însăși contractul de modernizare a aeronavelor. Acționarii trebuie să aprobe în acest scop “garantarea Scrisorilor de Garanție Bancară pentru plata în avans cu următoarele garanții: Garanție emisă în numele și contul Statului Român, în valoare totală de 98.175.000 lei, conform Memorandumului privind acordarea unei garanții de stat societății Avioane Craiova SA de către Ministerul Finanțelor Publice, înregistrat la societate cu nr. 2809/02.10.2020; ipotecă mobiliară asupra încasărilor din Contractul de Furnizare nr.19/2/042-C/30.07.2020 <A3 7343/14.08.2020>, semnat la data de 14.08.2020 între Ministerul Apărării Naționale, prin Unitatea Militară 02550 București, în calitatea de achizitor și Avioane Craiova, în calitate de furnizor; ipotecă imobiliară asupra conturilor prezente și viitoare deschise de de Avioane Craiova la CEC Bank SA”.

Șoimul românesc și F16 american

Avioanele care fac obiectul contractului vor fi modernizate din varianta IAR-99 Standard în varianta IAR-99 Standard Modernizat (SM). Obiectivul programului derulat de armata română este realizarea unor aeronave de școală și antrenament necesare pregătirii avansate a piloților pentru trecerea la zborul pe aeronavele F-16 Fighting Falcon din dotarea Forțelor Aeriene Române. Totodată, programul de înzestrare are ca scop menținerea capabilității aeriene de sprijin aerian apropiat și intervenția împotriva țintelor aeriene de viteză mică. Modernizarea celor zece aeronave standard presupune aducerea acestora la varianta celor deja modernizate. România deține 21 de aeronave IAR-99. Din acestea, 11 au fost deja modernizate, sunt IAR-99 Șoim, în timp ce celelalte zece au rămas la versiunea Standard din fabrică.

HashtagNews