Potrivit Uniunii Salvaţi România, o propunere legislativă care vizează regimul ariilor naturale protejate urbane şi conservarea biodiversităţii urbane a fost depusă de curând de către senatorul Allen Coliban, scopul acesteia fiind de a contracara poluarea. Iniţiatorii propunerii sunt de părere că ariile naturale protejate urbane pot, de asemenea, să ofere servicii ecosistemice valoroase, având un rol educativ şi încurajând mişcarea în aer liber şi totodată, ajută la creşterea gradului de conţientizare asupra biodiversivităţii şi a necesităţii de protejare a acesteia.

Allen Coliban: ”Este esential să înțelegem că nu mai ne putem permite să construim haotic, fără să luăm în calcul efectele pe termen lung ale distrugerii sistematice a pădurilor și a zonelor naturale.  Jumătate din populația României trăiește în orașe, iar o lege care definește ariile natural protejate urbane, care stipulează obligațiile care revin autorităților pentru a proteja biodiversitatea urbană este de natură să contribuie nu numai reducerea poluării, la îmbunătățirea stării de sănătate a locuitorilor lor, dar – la fel de important – ne ajută să reconsiderăm modul în care noi ne raportăm la natură.”

Unul dintre exemplele de urmat este Parcul Natural Văcăreşti. Astfel, proiectul de lege de faţă va conduce la la înființarea de arii naturale în toate orașele mari și la crearea unei rețele naționale de arii protejate urbane şi va crea baza includerii biodiversității urbane în strategiile de dezvoltare ale aglomerărilor urbane ale țării.

#news