Primaria Simeria - Foto cronicahunedoareana.ro

La Primăria Simeria, a avut loc un simulacru de comisie de disciplină vineri. În cadrul acestui exercițiu, doi angajați ai administrației locale au fost supuși unei investigații disciplinare, iar procedura a fost desfășurată în mod public, la solicitarea celor vizați de ancheta administrativă. Astfel, toți cei interesați au avut oportunitatea de a urmări desfășurarea procedurii. La cele două ședințe au fost prezenți și prefectul județului Hunedoara, Călin Petru Marian.

Pentru a asigura transparența și autenticitatea procesului, toți cei prezenți au fost înregistrați și legitimați de către polițiștii locali, care au întocmit o listă cu participanții înainte de a intra în sala de ședință.

În cadrul primei ședințe a comisiei de disciplină, Dănuț Terteci, consilier juridic al Primăriei Simeria, a fost subiectul investigației, fiind cercetat în urma unui conflict survenit cu primarul Iulius Bedea. Un aspect notabil al acestei ședințe a fost prezența secretarului comisiei de disciplină, Daniela Maria Barna, care avea și statutul de martor în acest caz. Din acest motiv, avocata lui Dănuț Terteci a solicitat cu insistență ca Daniela Maria Barna să părăsească imediat sala.

Cu precădere, solicităm ca doamna Barna să părăsească sala de îndată, pentru că este indicată ca martor de persoana care a făcut sesizarea. (…) Figurează în documentele indicate ca semnatară a notei explicative 12099/10.08.2023. De asemenea, răspunsul comunicat în această dimineață clientului meu, vă rog să consemnați că este parțial. (…) Declarația privind absența unui conflict de interese a doamnei Barna lipsește. Cred că este evident că secretariatul nu poate fi asigurat de persoana care, intuiți cred, urmează să fie audiată ca martor. Motiv pentru care vă rog să acționați în consecință, prima dată, cu privire la secretariat. După aceea discutăm celelate aspecte de nelegalitate a constituirii comisiei”, a declarat avocata lui Dănuț Terteci. 

Supusă unei investigații în legătură cu o presupusă încălcare a unui drept constituțional

Cu o oră mai târziu, comisia de disciplină s-a reunit pentru a investiga acțiunile Angelei Tomesc, o altă angajată a Primăriei Simeria. Angela Tomesc a inițiat o petiție către Instituția Prefectului, ceea ce este un drept garantat de Constituția României. Cu toate acestea, avocata Angelei Tomesc susține că această investigație este abuzivă. De asemenea, conform avocatei, există suspiciuni de conflict de interese în cazul membrilor comisiei de disciplină, deoarece aceștia au avut întâlniri repetate cu persoana care a depus plângerea împotriva angajatei.

„Solicităm, cu titlu prealabil, să ne comunicați toate documentele de constituire a acestei comisii. Știți deja obiecțiunile noastre cu privire la componența ei. (…) Cu privire la conflictul de interese, vă rog să îl reevaluați, prin prisma întâlnirilor repetate pe care comisia le-a avut cu persoana care a făcut plângerea (…). În al doilea rând, aș vrea să știu dacă v-ați sesizat cu privire la aspectele de neconformitate materială (…), în sensul că avem o sesizare din data 18 august, nr. 12530/18.08.2023, prin care se arată că faptul în sine, de a transmite doamna Tomesc Angela sesizări către Instituția Prefectului, sunt fapte deosebit de grave pe care funcționarul public le-a săvârșit. Problema este, doamnă, că acestă sesizare este formulată în baza adresei Instituției Prefectului din data de 23 august. Și înainte de a prpoceda la o cercetare disciplinară, eu v-aș ruga să lămuriți de ce sesizarea din 18 este întemeiată pe o adresă din 23. E imposibil fizic.

Mai departe, tot cu titlu preliminar, vă rog să îmi comunicați în cel mai scurt timp posibil și la domiciliul procesual ales, în ce constă abaterea de a sesiza o instituție a statului, ca să știm încadrarea juridică pentru care suntem chemați aici să dăm declarații. Dreptul la petiție este un drept consacrat de Constituția României. (…) Să soliciți sancționarea unui funcționar pentru că s-a adresat unei instituții și autorități a statului, și nu orice fel de autoritate, ci autoritatea care este împuternicită de lege să sesizeze legalitatea acestor documente. Considerăm abuzivă sesizarea, vă rugăm să o clasați fără nicio altă cercetare disciplinară ulterioară”, -avocata Angelei Tomescu.

Membrii comisiei, care au fost indicați ca martori de apărare în cazurile respective, au fost chemați să depună mărturie în favoarea angajaților investigați, pentru a susține apărarea lor împotriva acuzațiilor

În acest context, avocata a făcut o cerere către comisie pentru a se pronunța în primul rând asupra solicitării de a avea membrii comisiei ca martori de apărare. Scopul acestei solicitări a fost de a evita o situație în care Angela Tomesc ar fi fost audiată de către o persoană care ar putea fi apoi admisă ca martor în ancheta disciplinară. Cu toate acestea, președintele Nicoleta Sohorca a decis să ignore solicitarea reprezentantei Angelei Tomesc, fără a consulta ceilalți membri ai comisiei. Acest schimb de replici poate sugera lipsă de transparență și dezbateri adecvate în cadrul comisiei, ceea ce poate ridica mai multe întrebări cu privire la obiectivitatea procesului disciplinar și la motivele care stau la baza acestuia.

„Inclusiv membri ai comisiei sunt persoane care au cunoștință despre aspecte care au condus la formularea sesizării către Instituția Prefectului și să vă evaluați compatibilitatea sau incompatibilitate de a face parte din această comisie, prin raportarea la calitatea de martor. Consider că până nu clarificați cu privire la solicitarea de audiere ca martori a doi dintre membri comisiei, nu puteți continua cercetarea”, a spus avocata Angelei Tomesc.

„Eu solicit să continuăm și să mergem să audiem persoana…”, a spus Nicoleta Sohorca, președintele Comisiei de Disciplină.

„Dar doamnă, nu dăm declarației până nu clarificați aspectele prealabile”, a întărit avocata.

„Le-am clarificat și eu vă spun așa (…): puteți să ne contestați actul adminstrativ prin care ne-am constituit”, i-a replicat Nicoleta Sohorca.

„Mi-ați spus ce drepturi am, foarte bine, dar nu ați spus ce ați hotărât”, a continuat avocata.

„Să continuăm audierile”, a conchis președintele Comisiei de  Disciplină.

„Ați supus asta la vot, că nu v-am văzut consultându-vă cu colegii de comisie?”, a întrebat avocata lui Angela Tomesc.

„Ne-am consultat”, a spus Nicoleta Sohorca.

„Înainte de a primi documentul? Doamnă (n.r. – se adresează secretarului comisiei), vă rog să consemnați, că asupra împrejurării că doi dintre membrii comisiei au fost indicați ca martori, astăzi, doamna președinte arată că s-a consultat în prealabil. (…) O comisie de disciplină decide prin vot, nu prin votul președintelui exclusiv. Si aici vorbim de neregularități pe procedură”, spune avocata.

„Vă rog să ne contestați pe procedură unde doriți, dar nu aici. Eu vreau să continuăm audierile”, a spus Nicoleta Sohorca.

„Din nou, v-ați consultat cu colegii dumneavoastră că continuați audierile?”, întreabă avocata apărării.

După mai bine de jumătate de oră de discuții contradictorii, președintele Comisiei de Disciplină a hotărât să încheie ședința și să reia procedura la o dată ulterioară. Acest pas poate fi interpretat ca o încercare de a calma tensiunile și de a permite membrilor comisiei să reevalueze procesul și solicitările prezentate, în scopul asigurării unui proces corect și echitabil în investigarea cazului.