ANAF are acces la toate conturilor bancare

Scopul, combaterea spălării banilor, dar și al finanțării terorismului

Registrul central electronic pentru conturi bancare și conturi de plăți identificate prin IBAN este operațional de astăzi, anunță ANAF, care precizează că avea acces la conturile bancare și anterior transpunerii Directivei europene pentru prevenirea spălării banilor. Scopul înființării acestui registru este și acela de a combate finanțarea terorismului.

„În vederea transpunerii în legislația națională a Directivei (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului, de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, la data de 15 iulie 2020, în Monitorul Oficial nr. 620, Partea I, a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2020 din 1 iulie 2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Prin acest act normativ, de asemenea, au fost aduse o serie de modificări legislative”, se arată în comunicatul de presă al ANAF.

Potrivit acestuia, în Codul de procedură fiscală a  fost introdus un nou articol, care „vizează extinderea sferei de aplicare a acestuia astfel încât, pe lângă instituțiile de credit, sunt obligate să transmită o serie de date și informații și instituțiile emitente de monedă electronică și instituțiile de plată. Această modificare este justificată de necesitatea adoptării unor măsuri legislative pentru a combate riscurile legate de anonimatul tranzacțiilor cu monede electronice, prin includerea furnizorilor implicați în servicii de schimb între monedele electronice și monedele fiduciare în categoria entităților raportoare, instituind obligații în sarcina acestora care să conducă la identificarea activităților suspecte”, mai apare în documentul transmis de ANAF.

De asemenea, Registrul central electronic pentru conturi bancare și conturi de plăți identificate prin IBAN prezintă avantajul de a pune la dispoziție în timp util și eficient a informațiilor pentru instituțiile financiare, precum și pentru autorități din țări terțe, implicate în combaterea infracțiunilor de spălare de bani sau finanțarea terorismului.

Registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare va conține următoarele informații:

• datele de identificare ale contului și ale clientului titular;

• datele de identificare ale persoanelor care dețin drept de semnătură pentru conturile deschise sau pretind că acționează în numele clientului;

• datele de identificare ale beneficiarului real al titularului de cont-client;

• datele de identificare ale concesionarului casetei de valori.

Elementele de noutate introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2020 sunt:

– instituțiile raportoare sunt obligate să comunice inclusiv datele de identificare ale beneficiarului real al titularului de cont-client;

– instituirea obligației de raportare și pentru instituțiile emitente de monedă electronică și instituțiile de plată.

ANAF precizează că avea acces la conturile bancare și anterior transpunerii Directivei europene mai sus menționate, așa cum prevedea Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Citește și: ANAF te iartă dacă îi datorezi mai puțin de 40 lei

#News