PUZ coordonator sector 1

P.U.Z.-ul coordonator al  Sectorului 1 poate crește suprafața spațiului verde cu banii dezvoltatorilor imobiliari. Spațiile verzi, pădurile și zonele de agrement reprezintă o componentă fundamentală în oraș. Zonele urbane au nevoie de parcuri, deoarece acestea dau viață orașului.

Parcurile și grădinile urbane joacă un rol esențial și oferă trasee sigure și prietenoase pentru mersul pe jos, ciclism sau alte activități de petrecut timpul liber in natura, dar mai ales oferă o soluție pentru ameliorarea poluării în orașe.

P.U.Z.- ul coordonator al  Sectorului 1 poate crește suprafața spațiului verde cu banii dezvoltatorilor imobiliari

Așa cum știm, unele dintre problemele cu care se confruntă astăzi Municipiul București este poluarea aerului, urmată de trafic, căldura urbană excesivă și schimbările de temperatură. Toate aceste probleme se pot rezolva prin amenajarea de zone verzi.

Planul Urbanistic Zonal Coordonator al Sectorului 1 dorește să contribuie la ameliorarea poluării prin creșterea suprafetelor de spațiu verde. Cum este posibil acest lucru? Pe lângă investițiile făcute de Primăria Sector 1 destinate amenajării spațiilor verzi și a parcurilor,  Regulamentului Local de Urbanism al Planului Urbanistic Zonal Coordonator al Sectorului 1 prevede faptul că ”Documentația care stă la baza emiterii autorizației de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate”. 

Citește și Vela face scut în jurul unui greu din Poliție, pe FILIERĂ politică

Pentru a îndeplini toate obiectivele care au în vizor creșterea procentului de spațiu verde, dar și îmbunătățirea calității aerului în Sectorul 1, Regulamentul Local de Urbanism condiționează realizarea unei construcții noi prin Punctul 3, al Articolului 45 astfel:

PUZ coordonator sector 1

„Realizarea unei construcții noi pe terenuri cu suprafețe mai mici sau egale cu 1.000 mp va fi condiționată de amenajarea unui spațiu verde la sol cu suprafața de minim 20% din suprafața totală a parcelei afectată proiectului.”, dar și prin punctul 4 al aceluiași articol:

” Autorizarea de construcții noi pe suprafețe mai mari de 1.000 mp va fi condiționată de amenajarea de spații verzi cu suprafața de cel puțin 30% din suprafața totală a parcelei aferentă proiectului, din care cel puțin 2/3 va fi la sol, iar restul de 1/3 va avea asigurată grosimea stratului vegetal de minim 60 cm astfel încât să permită dezvoltarea vegetației de talia arbuștilor și condiții de drenare a excesului de umiditate.”

Amenajarea de parcuri, obligație în autorizația de construcție

Dezvoltatorii imobiliari au un rol foarte important în oraș. Ei pot oferi locuitorilor Sectorului 1 locuințe de calitate, acces la dotări, servicii publice și spații verzi. Concret, Regulamentul Local de Urbanism al PUZ-ului Coordonator Sector 1, prin punctul 8 al articolului 45, încurajează crearea de noi spații verzi, crearea a cât mai multor ”insule răcoroase”, stimulând dezvoltatorii să investească conștient, în raport cu nevoile locuitorilor, după cum urmează:

”În cazurile în care, din orice motive, nu este posibilă asigurarea spațiilor plantate prevăzute prin prezentul regulament la nivel de parcelă, solicitantul autorizației de construire poate opta pentru amenajarea unui spațiu verde plantat de minim 10% din suprafața totală a parcelei, la nivelul solului, iar restul de spațiu verde necesar va fi amenajat ca spațiu verde de tip scuar sau parc, cu acces public nelimitat, în sensul Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, pe o suprafață compactă de minim 400,00 mp, la o distanță de maxim 500,00 m măsurată în coordonate stereo de la parcela pe care se realizează investiția parcul (scuarul) amenajat.

Distanța maximă mai sus stabilită de 500,00 m poate fi depășită sub condiția ca parcul (scuarul) amenajat să fie pe teritoriul Sectorului 1 al Municipiului București și suprafața amenajată să fie dublul celei suplinite. Înaintea emiterii autorizației de construire, solicitantul va înscrie în cartea funciară a imobilului/imobilelor teren pe care se va amenaja spațiul verde, obligația menținerii și întreținerii ca spațiu verde, pe toată durata de existență a construcției”.

Vegetaţia are un rol vital şi în moderarea climatului urban. În oraşe, construcţiile şi suprafetele pavate sau betonate creează un climat urban specific, cu temperaturi mai ridicate şi o restricţie a circulaţiei aerului, ceea ce conduce la producerea aşa-numitului efect de „insulă de căldură”.

În contrast cu acesta, vegetaţia, prin efectul de umbră şi de creştere a umidităţii aerului contribuie la crearea unui mediu mai confortabil. De aici şi folosirea sintagmei „parcul – insulă răcoroasă”, în contrast cu „insula de căldură” urbană (Draft Green Space Strategy, Erewash Borough Council, 2007). 

Vezi și USR, pată neagră pe obraz. Un membru a votat cu PSD

În concluzie, dacă până acum nu a existat un echilibru între dezvoltarea urbană și asigurarea necesarului de spații verzi, din cauza dezvoltării urbane necontrolate și a lipsei unor reglementări coerente la nivelul orașului București și ale Sectoarelor acestuia, noul PUZ Coordonator crează premisele unui echilibru între noile proiecte imobiliare și construirea de spații verzi. 

#NEWS #Sector 1