COVID: laboratoarele RAJA SA, la foc continuu

Laboratoarele de Încercari Apă Potabilă – Palas Constanţa, Apă Uzată – Constanţa Sud şi Apă Uzată Mangalia efectuează încercări fizico-chimice şi bacteriologice pentru determinarea indicatorilor de calitate ai apei potabile și indicatori pentru apele uzate şi nămolurile provenite din epurarea acestora, într-un sistem al calităţii conform cerinţelor standardului SR EN ISO/CEI 17025:2005.

Pentru asigurarea la cote cât mai înalte a calităţii rezultatelor încercărilor, laboratoarele aplică metode de încercare adecvate, în conformitate cu ultimele ediţii ale standardelor de analiză.

Laboratoarele de încercări sunt acreditate RENAR din anul 2007, încercările pentru care s-a obținut acreditarea fiind conform anexelor la Certificatul de reacreditare curentă nr. LI 549/2011. Unitățile de testare  dispun de personal de management şi tehnic competent care corespunde criteriilor de pregătire, instruire şi experienţă impuse de încercările effectuate.

De asemenea sunt dotate cu echipamente moderne, verificate metrologic/etalonate şi întreţinute conform procedurilor stabilite si sunt aprovizionate cu reactivi de calitate corespunzătoare standardelor europene.