ANRE anunță noile modificări privind factura de energie electrică pentru clienții casnici

Modificările vizează şi modelul de factură aplicabil clienţilor casnici şi preţului din oferta de serviciu universal care se aplică pe o perioada de minimum 3 luni

ANRE a supus consultării publice Proiectul de Ordin pentru aprobarea contractului – cadru de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal, a condiţiilor generale de furnizare a energiei electrice şi a modelului de factură aplicabil tuturor clienţilor casnici. Principalele îmbunătăţiri se referă la modificarea contractului-cadru de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal şi la condiţiile generale de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal, potrivit romaniatv.net.

Modificările vizează şi modelul de factură aplicabil clienţilor casnici şi preţului din oferta de serviciu universal care se aplică pe o perioada de minimum 3 luni

. Noile prevederi ale Condiţiilor generale pentru furnizarea energiei electrice în regim de serviciul universal la clienţii casnici au fost coroborate cu prevederile Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali şi se referă în principal la modul de comunicare a notificărilor/solicitărilor/comunicărilor din partea furnizorului către clientul casnic, preţul de serviciu universal, facturare şi condiţii de plată şi răspunderea contractuală. Noile prevederi  mai privesc situaţiile de încetare a contractului-cadru, sistarea temporară a furnizării energiei electrice, aplicarea taxelor şi impozitelor, drepturile şi obligaţiile clientului casnic şi ale furnizorului, situaţiile de întrerupere a alimentării cu energie electrică şi etapele care se parcurg în acest sens, modul de constituire a garanţiilor financiare. 

De asemenea, în cazul consumatorilor vulnerabili, eşalonarea la plată a facturii se face, la cerere, pe o perioadă de minimum 3 luni sau convenită de părţi.

Obligaţia furnizorului este să eşaloneze la plată sumele datorate de client, pe o perioadă cel puţin egală cu perioada de facturare pentru care a fost emisă factura. Proiectul de Ordin mai prevede ca facturile emise pentru consumul de energie electrică înregistrat începând cu data de 1 aprilie 2023 pentru toţi clienţii casnici să conţină informaţii precum numărul şi data emiterii facturii, datele de identificare şi de contact ale furnizorului, inclusiv o linie telefonică de asistenţă pentru clienţi, adresă de e-mail şi un formular electronic online care să permită înregistrarea automată a solicitării.

Totodată, se face referire la modalitatea de transmitere a indexului autocitit, intervalul de timp în care clientul poate transmite indexul autocitit, care nu poate fi mai mic de 5 zile, numărul de telefon pus la dispoziţie de către OD (Operator de distributie) la care este racordat locul de consum la care clientul poate sesiza direct OD întreruperile în alimentarea cu energie electrică, precum şi alte probleme în alimentarea cu energie electrică, data de încetare a contractului, dacă contractul este încheiat pe perioadă determinată.

Europa a înregistrat cea mai caldă lună ianuarie din istorie