Batrini
Batrini sursa foto pixabay

Camera Deputaţilor a adoptat, decizional, proiectul care prevede prelungirea până la 31 decembrie a.c. a termenului până la care persoanele care nu au calitatea de pensionari îşi pot completa stagiul de cotizare în sistemul public de pensii, potrivit ziare.com.

Este necesară încheierea unui contract de asigurare socială, pentru o perioadă de maximum 6 ani anteriori în care nu au avut calitatea de asigurat.

Legea merge la promulgare. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2023 care prevede modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor publice, în sensul modificării art. 29 şi art. 30 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, prin care locurile de muncă încadrate în condiţii deosebite de muncă, în baza avizelor a căror valabilitate a fost prelungită până la data de 01.09.2023, sunt locuri în condiţii deosebite de muncă, potrivit legii, până la normalizarea, de către angajator, a condiţiilor de muncă.

Este vorba respectiv de menţinerea încadrării unor locuri de muncă în condiţii speciale de muncă în baza avizelor obţinute ca urmare a parcurgerii procedurii de reevaluare stabilită prin hotărâre a Guvernului.

Proiectul reglementează ca adeverinţele eliberate de angajatori sau de către deţinătorii legali de arhive, precum şi documentele necesare stabilirii şi/sau recalculării drepturilor de pensie, emise potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, se certifică prin ştampila şi semnătura olografă a conducătorului entităţii sau a persoanei delegate în acest sens. Pe 3 octombrie 2023, Senatul a adoptat proiectul de lege, ca prim for sesizat, iar votul Camerei Deputaţilor a fost decizional. Astfel, legea merge la promulgare. Popescu Piedone susținut și de Penticostalii din București