Biroul de Comunicare a anunţat că, în data de 20 octombrie, a fost semnat Contractul de lucrări “Conducte de aducțiune, conducte magistrale și conducte de refulare Lumina, Năvodari, Mamaia Sat și Corbu“.

Prin urmare, atât locuitorii din orașul Năvodari, cât şi cei din din localitățile Lumina și Corbu, vor beneficia de modernizarea infrastructurii de apă potabilă și de canalizare.

Contractul face parte din Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a RAJA SA Constanța

De asemenea, acesta este derulat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, sprijinit financiar de Comisia Europeană.


Contractul de lucrări CL 6 a fost semnat în data de 20 octombrie 2021. Evenimentul a avut loc la sediul central al RAJA SA, cu participarea lui Mihai Lupu – Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Chelaru – Primarul Orașului Năvodari, Dumitru Chiru – Primarul Comunei Lumina, Vasile Halici – Viceprimarul Comunei Corbu, Presură Aurel – Director General RAJA SA, dar și reprezentanți ai constructorilor.

Ca de fiecare dată, vreau să subliniez obiectivul Consiliului Județean Constanța, care este și acționarul majoritar, să aducem apă de calitate în tot județul. Apa nu are culoare politică, iar proiectele prin care toate localitățile vor beneficia de surse noi de alimentare cu apă sunt importante, de aceea vom susține necondiționat aceste lucrări”, a declarat Președintele CJC – Mihai Lupu.

Directorul General RAJA SA, Aurel Presură, despre contractul semnat: “Orașul Năvodari va avea două surse de alimentare cu apă“

La finalizarea acestui contract, orașul Năvodari va avea două surse de alimentare cu apă. Pe lângă conducta de aducțiune de la Stația de tratare și pompare Palas, va fi edificată o nouă magistrală cu diametrul de 1.000 mm, ce va transporta apă potabilă de la sursele din zona stațiunii Mamaia. Astfel vom reuși ca în cazul apariției unor avarii majore pe una din conductele de aducțiune, orașul Năvodari sa aibă apă”, a declarat Directorul General.

Contractul semnat are o valoare totală de 70.903.434,25 lei cu TVA și se va derula pe o perioadă de 23 luni.
Practic, în urma finalizarii investiției, se va asigura necesarul de apă potabilă, inclusiv pentru dezvoltarea urbanistică viitoare a acestor localități.

Primarul Orașului Năvodari: “Lucrările vor fi executate și în perioada sezonului estival“

Mă bucur că ați înțeles necesitățile și ați susținut demararea acestor proiecte, atât de importante pentru orașul nostru, aflat într-o continuă dezvoltare. Noi, cei din administrația publică locală, vom da tot concursul ca aceste lucrări să se desfășoare conform graficelor și să fie de calitate, mai ales că vor fi executate și în perioada sezonului estival”, a precizat Florin Chelaru, Primarul Orașului Năvodari.

Importanța asigurării necesarului de apă, având în vedere dezvoltarea zonei, a subliniat-o și Dumitru Chiru – primarul comunei Lumina: “Aceste investiții sunt binevenite în orice comunitate, mai ales în zonele care se dezvoltă rapid. Vom urmări evoluția lucrărilor, pentru a putea interveni cu promptitudine în cazul în care vor fi probleme și pentru a fi siguri că se respectă termenele, în special cele legate de aducerea străzilor la starea inițială”.


Obiectivele principale ale investiției sunt asigurarea continuității serviciilor furnizate, accesul la apă potabilă de calitate și reducerea riscurilor de poluare a mediului, atât pentru populația din zonă cât și pentru turiștii care cresc semnificativ numărul consumatorilor în sezonul estival

Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare a RAJA SA Constanța este cel mai reprezentativ program integrat din domeniul alimentării cu apă potabilă și al colectării/tratării apelor uzate aflat în implementare la nivel național.

Acesta vizează investiții pe raza celor 6 județe din aria de operare și este structurat în cadrul a 50 de contracte de lucrări și 4 contracte de servicii. Până în prezent au fost atribuite 48 de contracte (44 de lucrări și 4 de servicii) cu o valoare totală de 1.571.194.876,38 lei fără TVA, iar 3 documentații sunt publicate pe platforma SICAP.

Aceste investiții vor contribui la îndeplinirea obiectivelor privind calitatea apei destinate consumului uman, conform directivelor europene (98/83/CE) și epurarea apelor uzate (91/271/EEC), concomitent cu conformarea utilităților la cerințele de mediu și îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin Tratatul de Aderare.